Znak Politechniki Warszawskiej

Ropa naftowa i produkty naftowe

Organizator
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Adres

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

WWW
http://www.pw.plock.pl/podyplomowe/RNiPN
Kierownik

doc. dr inż. Marzena Majzner

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przede wszystkim:
•    materiałoznawstwa oraz przygotowania do transportu i przerobu ropy naftowej,
•    kierunków i technologii przerobu ropy naftowej,
•    klasyfikacji i rodzajów produktów naftowych,
•    badania właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych,
•    jakości i właściwości eksploatacyjnych produktów naftowych,
•    zarządzania ropą naftową i produktami naftowymi,
•    logistyki ropy naftowej i produktów naftowych,
•    problemów ochrony środowiska w przemyśle rafineryjnym,
•    angielskiej terminologii rafineryjnej.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania
2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru
Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o złożone dokumenty.
Termin zgłoszeń
Połowa października danego roku kalendarzowego
Opłaty
5100 zł (za dwa semestry)
Dodatkowe informacje

Informatyczny system rekrutacyjny:

Rekrutacja PW – https://rekrutacja.pw.edu.pl

Punkt rekrutacyjny:
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
mgr Dorota Chudzicka (kierownik Dziekanatu)
pokój 214, poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00
tel.: 24 367 22 23
e-mail: dorota.chudzicka@pw.edu.pl

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
Dowód osobisty, dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia oraz wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz).

Planowany termin rozpoczęcia edycji:

Październik/listopad danego roku kalendarzowego