Znak Politechniki Warszawskiej

Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne

Organizator
Wydział Architektury
Adres

Sekretariat studium:
mgr inż. arch. Monika Trochym-Cynke
tel. 508 589 313
e-mail: monika.trochcyn@gmail.com

Wydział Architektury PW,
ul. Koszykowa 55, pokój 17 /parter/,
tel: (22) 628 06 87, tel / fax: (22) 622 41 59
e-mail: ochrona.dziedzictwa@arch.pw.edu.pl

WWW
www.arch.pw.edu.pl
Kierownik

prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska

Charakterystyka

Dla Podyplomowego Studium "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego – miasto historyczne" na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej został opracowany roczny program zajęć (2 semestry, 10 sesji):

  • dziewięć 4-dniowych sesji raz w miesiącu: od środy godz. 11.15 do soboty godz. 18.00:  34 godzin zajęć w sesji, łącznie ok 300 godzin wykładów i seminariów;
  • sesja 10. – dyplomowa: egzamin i obrona pracy dyplomowej wykonanej pod opieką promotora w trakcie trwania Studium - 30 godz. (Tematy prac proponują także Słuchacze);
  • zagraniczne zajęcia fakultatywne – ok. 50 godz.  W latach ubiegłych: Lubeka, Frankfurt, Berlin, Praga, Florencja, Antwerpia, Paryż).

Łącznie ok. 380 godzin zajęć: wykładów, seminariów i zajęć terenowych.

Czas trwania
Zajęcia trwają 2 semestry
Zasady naboru
16 miejsc wg kolejności zgłoszeń. Lista zamykana jest na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć.
Termin zgłoszeń
Zajęcia Studium rozpoczynają się w październiku/listopadzie lub w lutym/marcu (kolejne edycje Studium rozdziela przerwa trwająca 1 semestr). Najbliższa edycja studium - październik 2019.
Opłaty
Opłata semestralna wynosi 3500 zł - płatne do 30 września 2019 roku i do końca lutego 2020 roku, na konto Wydziału Architektury PW - Studium: 58 1240 10 53 5111 1010 0020 0091.
Dodatkowe informacje

Studium przyjmuje wyłącznie kandydatów z dyplomem szkoły wyższej. Preferowane są osoby związane z instytucjami ochrony zabytków i dóbr kultury w Polsce, administracją samorządową, pracowniami urbanistycznymi. Studia specjalizujące dla architektów, architektów krajobrazu, historyków sztuki, archeologów.

Wymagane dokumenty:
1) Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe oraz zawodowe CV
2) Dyplom ukończenia szkoły wyższej (odpis – nie xero)
3) Wypełniony Wniosek o przyjęcie na Studia Podyplomowe z wymaganymi poświadczeniami (zamieszczony na stronie www)