Znak Politechniki Warszawskiej

Total Design Management

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej we współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego
Adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa http://www.biznes.edu.pl
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa http://www.iwp.com.pl

WWW
Kierownik

 dr inż. Grażyna Rembielak

Charakterystyka

Program skierowany jest do ludzi o kreatywnym i innowacyjnym podejściu do życia, chcących poszerzyć horyzonty oraz rozwinąć swoją działalność i stać się bardziej efektywnymi oraz konkurencyjnymi na rynku. Jest adresowany dla dwóch oddzielnych grup wymagających wyprofilowanego programu:

· Design - projektantów, architektów, przedstawicieli studiów projektowych, programistów, grafików;

· Biznes - ludzi biznesu: zajmujących się projektowaniem oraz zarządzaniem marką, produktem, dyrektorów, menedżerów a także właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Czas trwania
Program Studiów Total Design Management trwa 2 semestry akademickie (10 weekendów – sobota i niedziela + 1 dodatkowy sobotni zjazd na obronę projektów końcowych).
Zasady naboru
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Złożenie wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe - Total Design Management odbywa się drogą elektroniczną – na stronie Szkoły Biznesu PW www.biznes.edu.pl. Po wysłaniu wniosku za pomocą modułu ”Rekrutacja On-Line”, zapraszamy do Szkoły celem: podpisania wypełnionego wniosku, dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów. Początek zajęć: 14 listopada 2020
Termin zgłoszeń
Październik br.
Opłaty
Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych Total Design Management wynosi 9 800 PLN brutto. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie raty.