Znak Politechniki Warszawskiej

MBA Finance & Technology

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Adres

02-008 Warszawa 
ul. Koszykowa 79

tel.(fax): 22 234 70 89

mba.rekrutacja@biznes.edu.pl

WWW
www.biznes.edu.pl/mba-finance-technology
Kierownik

 dr inż. Grażyna Rembielak

Koordynator merytoryczny

prof. dr hab. Bartłomiej Nita

Charakterystyka

MBA Finance & Technology to roczne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób sprawujących funkcje menedżerskie w obszarach finansowych, które chcą rozszerzyć swoje kompetencje przywódcze oraz zdolności analityczne w kontekście zarządzania strategicznego finansami.

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w nowoczesną wiedzę i umiejętności praktyczne ukierunkowane na zarządzanie firmą we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się cyfrowo otoczeniu gospodarczym.

Zajęcia zostały zaplanowane na piątki, soboty i niedziele.

Kluczowe zalety programu MBA Finance & Technology :

· Unikatowa struktura programu oparta o dwie komplementarne części: ogólnomenedżerską i ścieżkę specjalizacyjną

· Przedmioty w ramach ścieżki specjalizacyjnej MBA Finance & Technology pokrywają nie tylko praktyczne rozwiązania i najnowocześniejszą wiedzę z zakresu finansów, inwestycji, ale również globalne trendy technologiczne w branży finansowej (FinTech), niezbędne w osiąganiu celów strategicznych zorientowanych na wzrost wartości firm w coraz bardziej złożonym, scyfryzowanym otoczeniu

· Wyjątkowy nacisk na opanowanie praktycznych narzędzi, rozwój myślenia innowacyjnego i zrozumienie wpływu najnowszych trendów technologicznych na rozwój branży finansowej i gospodarkę 4.0

· Kompaktowa forma studiów umożliwia zdobycie solidnej dawki wiedzy i konkretnych umiejętności oraz prestiżowego dyplomu MBA w ramach 1 roku akademickiego

· Wyjątkowy zespół dydaktyczny

· Dostęp do najwyżej jakości materiałów badawczych i przygotowawczych

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, decyzja kierownika studiów oraz złożenie kompletu dokumentów. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji. Dla aplikujących absolwentów studiów wyższych wymagane jest udokumentowanie co najmniej:
- 3 lat doświadczeń zawodowych przy posiadaniu tytułu Licencjata
-2 lata doświadczeń zawodowych przy posiadaniu tytułu Magistra przed podjęciem studiów.
Preferowani są kandydaci posiadający doświadczenie menedżerskie.
Termin zgłoszeń
Do 30 września
Opłaty
31 350 zł
Dodatkowe informacje

Absolwenci programu otrzymają dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Finance &Technology wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.