Znak Politechniki Warszawskiej

MBA Digital Transformation

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Adres

02-008 Warszawa ul. Koszykowa 79 tel.(fax): 22 234 70 89 mba.rekrutacja@biznes.edu.pl

WWW
http://www.biznes.edu.pl/mba-digital-transformation
Kierownik

dr inż. Grażyna Rembielak

Koordynator merytoryczny
dr Andrzej Wodecki

Charakterystyka

Kluczowe zalety programu MBA Digital Transformation:

· Unikatowa struktura programu: kompaktowa forma studiów oparta o dwie komplementarne części – ogólnomenedżerską i ścieżkę specjalizacyjną

· Wysokiej jakości pakiet przedmiotów ogólnomenedżerskich: obejmujący kluczową wiedzę oraz praktyczne umiejętności, opracowany w oparciu o najnowsze trendy w biznesie, rozwój nowych technologii i 28-letnie doświadczenie w tworzeniu oferty edukacyjnej dla polskiej i zagranicznej kadry menedżerskiej

· Zakres tematyczny specjalizacji: przedstawia w pigułce praktycznie wszystkie najnowsze technologie i ich zastosowania zarówno w kluczowych obszarach działania organizacji, jak i w tworzeniu nowych projektów biznesowych

· Skuteczna metoda oparta na zasadzie "Learn - Do - Master": zajęcia prowadzone będą w przeważającej części w formule praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy przy wsparciu trenera będą

projektować nowoczesne rozwiązania korzystając z najnowszych metod i narzędzi ICT

· Wyjątkowy zespół dydaktyczny

· Dostęp do najwyżej jakości materiałów badawczych i przygotowawczych

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, decyzja kierownika studiów oraz złożenie kompletu dokumentów. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji. Dla aplikujących absolwentów studiów wyższych wymagane jest udokumentowanie co najmniej: 3 lat doświadczeń zawodowych (przy posiadaniu tytułu licencjata) lub 2 lata doświadczeń zawodowych (przy posiadaniu tytułu magistra) przed podjęciem studiów. Preferowani są kandydaci posiadający doświadczenie menedżerskie.
Termin zgłoszeń
Do 30 września
Opłaty
33 000 zł
Dodatkowe informacje

Absolwenci programu otrzymają dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Digital Transformation wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.