Znak Politechniki Warszawskiej

Executive Master of Business Administration
 (EMBA)

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz London Business School, HEC School of Management Paris, Norwegian School of Economics and Business Administration
Adres

02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 79, tel.: 48 (0) 22 234-70-89 fax: 48 (0) 22 234-70-16 e-mail: MBA@biznes.edu.pl

WWW
www.biznes.edu.pl
Kierownik

dr inż. Grażyna Rembielak

Charakterystyka

Executive MBA to 1.5 letnie (720 godz.) międzynarodowe studia podyplomowe w języku angielskim realizowane w trybie weekendowym. Program studiów został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. Program EMBA został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. To studia, które otwierają nowe horyzonty i pozwalają na zrozumienie najnowszych trendów i wyzwań stawianych przez szybko zmieniający się świat biznesu.

Weekendowe zajęcia będą odbywały się średnio co dwa tygodnie.

  • Studenci mają szeroki wybór przedmiotów specjalistycznych, spośród 12 modułów w Warszawie oraz na międzynarodowych partnerskich uczelniach: Baltic Management Institute (Wilno), Politecnico di Milano (Mediolan) i Management Center Innsbruck (Innsbruck). Program będzie kładł nacisk na głęboką wiedzę, doświadczenie i kreatywną wyobraźnię kadry oraz studentów. 
  • Na nowatorskie podejście do nauczania, będące częścią programu EMBA, składać się będą nowoczesny program, grupy studenckie łączące uczestników oraz 5-dniowa wizyta studyjna w City University of New York, Baruch College w cenie czesnego, jak i opcjonalne, dodatkowo płatne wyjazdy. 
  • Elastyczna formuła studiów pozwala również uzyskać dyplom po 3 lub 4 semestrach (więcej informacji).
  • Executive MBA to także 1,5-letni zindywidualizowany program Personal Development, w tym zajęcia Transformation Labs diagnoza kompetencji przywódczych i sesje coachingowe ze wsparciem mentorów. 
  • Poznasz również technologie zmieniające świat biznesu, gdyż ponad 100 godzin dydaktycznych poświęconych jest w całości obszarom przedsiębiorczości,innowacji oraz wdrażaniu nowych technologii. Studenci realizują również Projekt New Venture Project, tworzony we współpracy z MIT CEE Forum, jednym z czołowych akceleratorów dla start-up’ów technologicznych przy Massachusetts Institute of Technology (USA).

W odpowiedzi na wyzwania stawiane przez wymagający świat biznesu, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej przekształciła, niewystarczającą w dzisiejszych czasach, tradycyjną strukturę programów zarządzania i wprowadziła nowatorskie podejście TRZECH FILARÓW, które ma na celu kształtować liderów naszych czasów.

Wszystkie programy realizowane przez Szkołę Biznesu PW oparte są właśnie na trzech filarach - Knowledge for Business, Business in Action oraz Personal Development: Transformation Labs które kształtują odpowiedzialnego, efektywnego i kompetentnego lidera, potrafiącego sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata.

Czas trwania
3 semestry
Zasady naboru
Złożenie wniosku o przyjęcie na studia EMBA odbywa się drogą elektroniczną – na stronie szkoły www.biznes.edu.pl. Po wysłaniu wniosku za pomocą modułu ”Rekrutacja On-Line”, zapraszamy do Szkoły celem podpisania wypełnionego wniosku oraz dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów. Dla aplikujących absolwentów studiów magisterskich wymagane jest udokumentowanie, co najmniej 3 lata doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów. Dla aplikujących absolwentów studiów licencjackich wymagane jest udokumentowanie co najmniej 5 lat doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów. Kolejnym etapem jest zaliczenie testu z języka angielskiego i pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin zgłoszeń
do 1 października 2020 r.
Opłaty
69 900 zł + 590 zł
Dodatkowe informacje

Program posiada europejską akredytację EPAS, klasę mistrzowską SEM Forum 2014, 4 pozycję w Europie Wschodniej w rankingu Eduniversal, a także uplasował się na 17 pozycji w Europie w rankingu TOP MBA 2013 oraz zajął 1 miejsce w opinii Absolwentów w rankingu MBA Perspektywy. Założycielami Szkoły są London Business School, HEC Paris oraz Norwegian School of Economics.