Znak Politechniki Warszawskiej

Energetyka Odnawialna dla Biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Adres

02-008 Warszawa ul. Koszykowa 79

tel.(fax): 22 234 70 89
energetyka@biznes.edu.pl

WWW
www.biznes.edu.pl/energetyka-odnawialna-dla-biznesu
Kierownik

dr inż. Paweł Urbański

Charakterystyka

Energetyka Odnawialna dla biznesu to roczny program studiów podyplomowych realizowany w trybie weekendowym, współtworzony przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytut Energetyki Odnawialnej. Stworzony został z myślą o osobach działających w obszarze energetyki odnawialnej chętnych lepiej poznać uwarunkowania ekonomiczne i potrzeby rynku redukcji kosztów energii.

Program skierowany do inwestorów i deweloperów działających w obszarze energetyki rozproszonej, dostawców technologii i usług chcących lepiej poznać potrzeby inwestorów i ich uwarunkowania ekonomiczne, menedżerowów odpowiedzialnych za redukcję kosztów energii w swoich firmach, przedstawicieli banków finansujących projekty energetyczne

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Należy złożyć wniosek on-line o przyjęcie na studia za pomocą modułu Rekrutacja on-line. Po złożeniu aplikacji online prosimy o wysłanie drogą mailową wymaganych dokumentów na adres energetyka@biznes.edu.pl.
Opłaty
8 500 PLN. Istnieje możliwość płatności w 2 równych ratach
Dodatkowe informacje

Program Energetyka Odnawialna dla Biznesu został stworzony we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO). IEO Jest pierwszym prywatnym instytutem naukowo-wdrożeniowym w Polsce w obszarze energetyki. Ocenia odnawialne zasoby energii, projektuje farmy wiatrowe i fotowoltaiczne i weryfikuje ich produktywność. W sposób ciągły monitoruje politykę energetyczną, prawo oraz wpływ regulacji i rozwoju technologii na koszty energii. Więcej informacji.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Energetyka Odnawialna dla Biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia, wydawany przez Politechnikę Warszawską. Dodatkowo absolwenci otrzymają certyfikat podpisany przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.