Znak Politechniki Warszawskiej

Cyfryzacja Mediów – marketing, komunikacja, zarządzanie

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Adres

ul. Koszykowa 79

02-008 Warszawa

Tel.: 22 234 70 89

E-mail: cyfryzacjamediow@biznes.edu.pl

WWW
Kierownik

dr inż. Paweł Urbański

Charakterystyka

Cyfryzacja Mediów – marketing, komunikacja, zarządzanie to 2-semestralne studia

podyplomowe w języku polskim adresowane do osób zainteresowanych tematyką

marketingu, komunikacji i promocji – zarówno w biznesie, jak i w administracji,

samorządzie i nauce. Celem kształcenia jest dostarczyć uczestnikom wiedzy oraz

praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, komunikacji, mediów, marketingu i

prawa. Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym, w soboty i niedziele.

Czas trwania
2 semestry (182 godziny dydaktyczne)
Zasady naboru
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:
1. Rejestracja przez system rekrutacji online dostępny na stronie www Szkoły.
2. Dostarczenie do Biura Obsługi Programów Szkoły Biznesu PW następujących
dokumentów:
a. wypełnionego poprzez system rekrutacji online i podpisanego wniosku o
przyjęcie na studia podyplomowe,
b. dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku zmiany nazwiska po
uzyskaniu dyplomu - także odpisu skróconego aktu małżeństwa lub odpisu
prawomocnej decyzji o zmianie nazwiska lub dowodu osobistego),
c. dowodu wpłaty pierwszej raty lub całości czesnego,
d. zdjęcia legitymacyjnego w wersji elektronicznej.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z kandydatów zostanie
poinformowany mailowo o wynikach rekrutacji.
Opłaty
Czesne wynosi 8 200 zł.
Dodatkowe informacje

Absolwenci programu otrzymają dyplom i świadectwo ukończenia studiów

podyplomowych Cyfryzacja Mediów - marketing, komunikacja, zarządzanie

wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.