Znak Politechniki Warszawskiej

ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance

Organizator
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Adres

02-008 Warszawa ul. Koszykowa 79

tel.(fax): 22 234 70 89 accounting-finance@biznes.edu.pl

WWW
www.biznes.edu.pl/accounting-and-finance
Kierownik

Grzegorz Ziółkowski

Charakterystyka

ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance to program studiów podyplomowych prowadzący do uzyskania dyplomu przyznawanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Szkoła Biznesu otrzymała prestiżową akredytację ACCA, globalnej organizacji zrzeszającej top specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości oraz zarządzania, co potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami ACCA, poziom nauczania. Program gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę „case studies” na zajęciach. Słuchacze zaliczający akredytowane przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowo zwolnienia z części egzaminów ACCA (F1-F9), co znacznie przyśpiesza drogę do członkostwa w organizacji, oszczędzając przy tym również pieniądze (nawet do kilkuset funtów!).

Kluczowe zalety programu ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance:

· zwolnienie z części egzaminów ACCA – po zakończeniu studiów zostajesz zwolniony ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie F1-F3 (Applied Knowledge) oraz F4-F9 (Applied Skills),

· dwujęzyczny program nauczania- studia prowadzone są, w języku polskim z elementami słownictwa w języku angielskim,

· wyjątkowy zespół dydaktyczny, w tym członkowie ACCA,

· Studia 2 w 1 - wyróżniasz się na rynku pracy dzięki połączeniu dyplomu studiów podyplomowych Szkoły Biznesu PW z prestiżową międzynarodową kwalifikacją biznesową ACCA,

· Ścieżka ACCA Accelerate Scholarship - możesz skorzystać z atrakcyjnej zniżki na opłaty w ACCA oraz przyspieszyć swoją drogę do zdobycia kwalifikacji ACCA,

· ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business – po zaliczeniu wszystkich egzaminów z poziomu Applied Knowledge (F1-F3) i Applied Skills (F4-F9), w tym: zdaniu wybranych dwóch egzaminów Applied Skills w sesjach ACCA, oraz po

ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module otrzymujesz oficjalny międzynarodowy dyplom ACCA,

· masz dostęp do najwyższej jakości materiałów dydaktycznych, w tym wydawnictw dedykowanym egzaminom ACCA.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Wymogiem rekrutacyjnym jest ukończenie studiów na kierunku tj. rachunkowość, finanse, ekonomia lub pokrewnych. W przypadku absolwentów kierunków niepokrewnych z powyższymi wymagane jest co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów lub rachunkowości. Wymagana jest również znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Należy złożyć wniosek on-line o przyjęcie na studia za pomocą modułu Rekrutacja on-line. Po złożeniu aplikacji online prosimy o wysłanie drogą mailową wymaganych dokumentów na adres accounting-finance@biznes.edu.pl
Termin zgłoszeń
wrzesień br.
Opłaty
13 800 PLN. Możliwość płatności w 4 ratach. Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu płatności.
Dodatkowe informacje

Absolwenci programu otrzymają dyplom ukończenia studiów ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej według reguł prawa o szkolnictwie wyższym. Jakość dyplomu i jego międzynarodową rangę potwierdza Akredytacja ACCA.

Każdy słuchacz studiów ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance , który chce potwierdzić swoje kompetencje i wiedzę w zakresie finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania oraz poważnie myśli o uzyskaniu kwalifikacji ACCA, przed jej ukończeniem, a nawet w trakcie studiów, ma unikalną możliwość otrzymania ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.