Znak Politechniki Warszawskiej

Studia III stopnia - doktoranckie

Zgodnie z Ustawą 2.0 studia doktoranckie będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2023 r. 

Osoby zainteresowane doktoratem na PW zapraszamy do Szkół Doktorskich

Do 31.12.2023 roku studia doktoranckie (III stopnia) są prowadzone jako:

  • stacjonarne,
  • stacjonarne w języku angielskim,
  • niestacjonarne,
  • niestacjonarne w języku angielskim.

 

W związku z likwidacją Sekcji studiów doktoranckich w Dziale ds. Studiów informujemy, że od 19.08.2019 r. obsługę doktorantów w zakresie właściwym zlikwidowanej sekcji prowadzi:

Dział Obsługi Doktorantów
ul. Koszykowa 80, pok. 1, 3 i 4
tel. 22 234 6330
e-mail: dod@pw.edu.pl 

***

Doktorantów, ich sprawy i interesy reprezentuje:

Rada Doktorantów
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, p. 3,04
www.doktoranci.pw.edu.pl