Znak Politechniki Warszawskiej

Studia prowadzone przez wydziały

Zgodnie z Ustawą 2.0 studia doktoranckie będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2023 r. Osoby zainteresowane doktoratem na PW zapraszamy do Szkół Doktorskich

Do 31.12.2023 roku studia doktoranckie (III stopnia) są prowadzone jako:

 • stacjonarne w języku polskim,
 • stacjonarne w języku angielskim,
 • niestacjonarne w języku polskim,
 • niestacjonarne w języku angielskim,

 na następujących wydziałach w wyszczególnionych odpowiednio dyscyplinach:

Wydział Architektury

tel. + 48 22 234 5206, +48 22 628 5370, www.arch.pw.edu.pl
dyscypliny:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

tel. + 48 24 367 2213, www.pw.plock.pl
dyscypliny:

 • budownictwo (stacjonarne w języku polskim);
 • budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Chemiczny

tel. + 48 22 234 7574, www.ch.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • chemia (stacjonarne w języku polskim);
 • technologia chemiczna (stacjonarne w języku polskim);
 • biotechnologia (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Elektryczny

tel. + 48 22 234 1532, www.ee.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • automatyka i robotyka (stacjonarne w języku polskim);
 • elektrotechnika (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • informatyka (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

tel. +48 22 234 5349, www.elka.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • automatyka i robotyka (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku angielskim);
 • elektronika (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku angielskim);
 • informatyka (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku angielskim);
 • telekomunikacja (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku angielskim).

Wydział Fizyki

tel. + 48 22 234 7267, www.if.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • fizyka (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku angielskim).

Wydział Geodezji i Kartografii

tel. + 48 22 234 7369, www.gik.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • geodezja i kartografia (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

tel. + 48 22 234 6369, www.ichip.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • inżynieria chemiczna (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Inżynierii Lądowej

tel. + 48 22 234 5670, www.il.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • budownictwo (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku angielskim).

Wydział Inżynierii Materiałowej

tel. + 48 022 234 8399, www.wim.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • inżynieria materiałowa (stacjonarne w języku polskim i angielskim).

Wydział Inżynierii Produkcji

tel. + 48 022 234 8420, www.wip.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • mechanika (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim).

Wydział Inżynierii Środowiska

tel. + 48 022 234 5945, www.is.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • inżynieria środowiska (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim).

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

tel. + 48 022 234 7295, www.mini.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • matematyka (stacjonarne w języku polskim);
 • informatyka (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Mechatroniki

tel. + 48 22 234 8537, www.mchtr.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • automatyka i robotyka (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim).

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

tel. + 48 22 234 5247, www.meil.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • automatyka i robotyka (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • energetyka (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • mechanika (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim).

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

tel. + 48 22 234 8435, www.simr.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • mechanika (stacjonarne, niestacjonarne w języku polskim i angielskim).

Wydział Transportu

tel. + 48 22 234 7364, www.wt.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • transport (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Zarządzania

tel. + 48 22 234 8432, www.wz.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • nauki o zarządzaniu (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku angielskim)