Znak Politechniki Warszawskiej

Studia w języku angielskim

Politechnika Warszawska, oprócz studiów prowadzonych na I i II stopniu w języku polskim, prowadzi także studia w języku angielskim. Studia te prowadzone są tylko w trybie studiów stacjonarnych.

Obcokrajowcy, którzy chcieliby aplikować w roku akademickim 2021/2022 na studia anglojęzyczne kontaktują się w sprawie rekrutacji z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2021/2022

 

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających polskie świadectwo dojrzałości, którzy aplikują na anglojęzyczne kierunki studiów, przebiega w taki sam sposób jak dla kandydatów na studia prowadzone w języku polskim.

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

  • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista uznawanych certyfikatów znajduje się poniżej w załączniku), lub
  • posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub
  • posiadają maturę IB/EB, lub
  • zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej, lub
  • uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%.

Certyfikat znajomości języka angielskiego, którego posiadanie zostało zadeklarowane w trakcie rejestracji, należy załączyć poprzez konto IKR do dnia 30 czerwca 2021 r. w celu odznaczenia w systemie odpowiednich danych. 

Poniżej znajduje się tabela przedmiotów i współczynników wagowych przy obliczaniu liczby punktów konkursowych w rekrutacji na anglojęzyczne kierunki studiów.

Przedmioty

 Kierunki studiów

Matematyka Przedmiot do wyboru Język obcy
Fizyka Chemia Informatyka Biologia Geografia
Kierunki inżynierskie
Aerospace Engineering 1 1 0,75 0,75 0,5 _ 0,25
Civil Engineering 1 1 0,75 0,75 0,5 0,5 0,25
Computer Science 1 1 0,75 1 0,5 _ 0,25
Computer Science and Information Systems 1 1 0,75 1 0,5 - 0,25
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Electrical Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Environmental Engineering 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,25
Mechatronics 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery 1 1 0,5 0,75 0,5 - 0,25
Power Engineering 1 1 0,75 0,75 0,5 _ 0,25
Telecommunications 1 1 0,75 0,75 0,5 _ 0,25

Na kierunek Architecture obowiązują odrębne zasady przyjęć. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Zgodnie z decyzją Rektora nr 95/2021 z dnia 7/05/2021r. niektóre kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wymagają w roku akademickim 2021/2022 dopłaty.

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2021/2022
 (za każdy semestr studiów)
Architecture Architektury 2 875 zł
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 3 110 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 100 zł
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 550 zł
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 000 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 100 zł

 
Kandydaci posiadający zagraniczne świadectwo proszeni są o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami. 
 

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2021/2022

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia II stopnia dostępne są tutaj.
Na kierunek Architecture obowiązują odrębne zasady przyjęć. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Zgodnie z decyzją Rektora nr 95/2021 z dnia 7/05/2021 r. niektóre kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wymagają w roku akademickim 2021/2022 dopłaty.

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2021/2022
 (za każdy semestr studiów)
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Architecture  Architektury 4 230 zł
Biotechnology Chemiczny bez dopłaty
Civil Engineering Inżynieria Lądowa 3 635 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 700 zł
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 3 000 zł
Data Science Matematyki i Nauk Informacyjnych bez dopłaty
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 200 zł
Geodesy and Cartography Geodezji i Kartografii 1 100 zł
Management and Production Engineering Inżynierii Produkcji 500 zł
Materials Science and Engineering Inżynierii Materiałowej bez dopłaty
Mechanics of Vehicles and Construction Machinery Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
New Generation Power Engineering and Energy Markets Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Photonics Fizyki bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Robotics and Automatic Control Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 700 zł
Transport Transportu 2 200 zł

 Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez dołączenie do dostarczanej dokumentacji certyfikatu językowego. Lista uznawanych certyfikatów znajduje się poniżej.

 

 

Spis uznawanych certyfikatów znajomości języka angielskiego 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 97,81 kB)