Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia (oprócz kierunków z Wydziału Architektury)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
3 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku 
27 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie  
3 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone w Warszawie
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
13 września koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku
11 stycznia 2022 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania* wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzonych od lutego 2022 r.
4 lutego 2022 r. koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania*  wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie od lutego 2022 r.
8 lutego 2022 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone w Warszawie
11 lutego 2022 r. koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania*  wymaganych dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku od lutego 2022 r.

*sposób przekazania dokumentów zostanie określony w terminie późniejszym

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura  

Data Szczegóły procesu rekrutacji
3 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej
27 sierpnia koniec zapisów i  dokonywania opłaty rekrutacyjnej
4 września początek przesyłania wymaganej dokumentacji
7 września koniec przesyłania wymaganej dokumentacji
15 września I etap sprawdzianu
16 września II etap sprawdzianu

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architecture (studia prowadzone w języku angielskim)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
5 maja – 24 maja rejestracja (zapisy internetowe), dokonywanie opłaty rekrutacyjnej i składanie dokumentacji drogą elektroniczną
7 czerwca powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej
14 czerwca – 21 czerwca rozmowy kwalifikacyjne
1 lipca ogłoszenie listy wstępnie zakwalifikowanych kandydatów

W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona II tura rekrutacji.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.