Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2020/2021

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia (oprócz kierunków z Wydziału Architektury)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
3 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku 
28 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie  
3 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone w Warszawie
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
11 września koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku
11 stycznia 2021 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych od lutego 2021 r.
3 lutego 2021 r. koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie od lutego 2021 r.
8 lutego 2021 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone w Warszawie
10 lutego 2021 r. koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku od lutego 2021 r.

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura  

Data Szczegóły procesu rekrutacji
3 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej
28 sierpnia koniec zapisów i  dokonywania opłaty rekrutacyjnej
4 września początek składania dokumentów
7 września koniec składania dokumentów
15 września I etap sprawdzianu
16 września II etap sprawdzianu

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architecture (studia prowadzone w języku angielskim)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
6 maja początek I tury zapisów
10 czerwca koniec I tury zapisów
10 lipca wstępne powiadomienie o akceptacji kandydatów w I turze
13 lipca początek zbierania  dokumentów
28 sierpnia koniec  zbierania dokumentów
7 września początek II tury zapisów
14 września koniec II tury zapisów
21 września wstępne powiadomienie o akceptacji kandydatów w II turze
22 września początek zbierania  dokumentów
25 września koniec zbierania  dokumentów