Znak Politechniki Warszawskiej

Informacje ogólne

Politechnika Warszawska prowadzi studia w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filia w Płocku. Studia II stopnia (magisterskie) mogą podjąć absolwenci wyższych uczelni, z dyplomami licencjata lub inżyniera. Studia trwają, w zależności od kierunku, 3 lub 4 semestry.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w terminie trwania rekrutacji. Studia II stopnia rozpoczynają się, w zależności od kierunku studiów, raz lub dwa razy w ciągu roku akademickiego tj. od października 2021 r. (semestr zimowy) oraz od lutego 2022 r. (semestr letni).

 

UWAGA: Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów (art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233):

  • studia w języku polskim: e-mail: Zenoviya.Shits@pw.edu.pl,
  • studia w języku angielskim: e-mail: students.cwm@pw.edu.pl