Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2020/2021

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne w Warszawie (oprócz kierunku Architektura i Architecture) w roku akademickim 2020/2021

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 lipca – 12 sierpnia rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) i samodzielne wpisywanie wyników maturalnych
1 lipca - 27 lipca elektroniczne przesyłanie kopii zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów, tzw. starych matur, certyfikatów językowych oraz dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
1 lipca - 28 lipca elektroniczne przesyłanie kopii dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
18 sierpnia ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji
18 sierpnia – 20 sierpnia załączanie na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji (do godz. 15:00 w dniu 20 sierpnia), 
UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później* terminie
możliwość zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 20 sierpnia)
21 sierpnia ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
21 sierpnia – 25 sierpnia załączanie na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji ((do godz. 15:00 w dniu 25 sierpnia, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i załączyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji), 
UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później* terminie
możliwość zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w III turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 25 sierpnia)
26 sierpnia ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji
26 sierpnia – 28 sierpnia załączanie na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od kandydatów zakwalifikowanych w III turze kwalifikacji ((do godz. 15:00 w dniu 28 sierpnia, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani we wcześniejszych turach kwalifikacji i załączyli już swoje dokumenty, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji), 
UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później* terminie
3 grudnia 2020 r. – 5 stycznia 2021 r. rejestracja (zapisy internetowe) kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2021 r.
27 stycznia 2021 r. – 31 stycznia 2021 r. ewentualne zapisy uzupełniające kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2021r.

 * w terminie ogłoszonym na stronie dla kandydatów, po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach Wydziałów

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia stacjonarne w PW Filii w Płocku w roku akademickim 2020/2021

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 lipca – 20 sierpnia rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) i samodzielne wpisywanie wyników maturalnych
elektroniczne przesyłanie kopii zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów, tzw. starych matur, certyfikatów językowych, dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe i dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
25 sierpnia ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
25 sierpnia – 27 sierpnia załączanie na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji, 
UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później* terminie
możliwość zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 27 sierpnia)
28 sierpnia ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
28 sierpnia - 31 sierpnia załączanie na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (do godz. 15:00 w dniu 31 sierpnia, nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i załączyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na kierunek nowej kwalifikacji), 
UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później* terminie

* w terminie ogłoszonym na stronie dla kandydatów, po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach Wydziałów

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia jednolite na kierunku Architektura w roku akademickim 2020/2021

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 czerwca – 19 czerwca rejestracja (zapisy internetowe) na studia stacjonarne jednolite, wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
1 czerwca – 27 lipca elektroniczne przesyłanie kopii tzw. starych matur i certyfikatów językowych
1 czerwca – 28 lipca elektroniczne przesyłanie kopii dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
1 czerwca - 12 sierpnia samodzielne wpisywanie wyników maturalnych
1 lipca – 3 lipca wgrywanie prac dokumentujących zainteresowania kandydata
4 lipca sprawdzian uzdolnień i predyspozycji przeprowadzany w trybie zdalnym
14 lipca przekazanie przez IKR wyników ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji
18 sierpnia ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne jednolite
18 sierpnia – 21 sierpnia załączanie na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji (do godz. 15:00 w dniu 21 sierpnia), 
UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na Wydziale Architektury w ogłoszonym później* terminie

* w terminie ogłoszonym na stronie dla kandydatów, po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach Wydziałów

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

Terminarz dotyczący rekrutacji na studia na kierunku Architecture (studia w języku angielskim) w roku akademickim 2020/2021

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 czerwca – 19 czerwca rejestracja (zapisy internetowe), wniesienie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
29 czerwca przesłanie kandydatom na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zadania do samodzielnego wykonania
29 czerwca - 4 lipca załączanie przez kandydatów na koncie IKR opracowanego samodzielnie zadania
14 lipca podanie wyników i informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej
20 lipca – 24 lipca rozmowy kwalifikacyjne
3 sierpnia podanie łącznych wyników oraz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych warunkowo
18 sierpnia – 24 sierpnia załączanie na koncie IKR przez zakwalifikowanych kandydatów skanów wymaganych dokumentów (do godz. 15:00 w dniu 24 sierpnia)
7 września ogłoszenie listy przyjętych warunkowo (warunkiem jest dostarczenie do dnia 1 października oryginałów wymaganych dokumentów)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.