Znak Politechniki Warszawskiej

Progi punktowe z ubiegłych lat

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych I stopnia z lat 2015 – 2019 na semestr rozpoczynający się w październiku.

Progi punktowe na rok akademicki 2020/2021 zostaną określone dopiero w wyniku akcji przyjęć.

 

Kierunek Wydział

Min. pkt.

2015

Min. pkt.

2016

Min. pkt.

2017

Min. pkt.

2018

Min. pkt.

2019

Administracja Administracji i Nauk Społecznych 80 86 109 97 89
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 162 168 174 158 179
Architektura Architektury 230 222 183 185 215
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 186 186 190 176 193
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 192 188 183 160 186
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 143 151 158 140 157
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 160 169 173 156 172
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Inżynierii Produkcji 113 118 130 103 100
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - 111 114 78 110
Biotechnologia Chemiczny 135 131 135 125 122
Budownictwo Inżynierii Lądowej 125 126 122 100 111
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 52 51 54 51
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 71 70 75 75 77
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 124 145 159 158 172
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 126 157 169 165 181
Cyberbezpieczeństwo* Elektroniki i Technik Informacyjnych         187
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 50 55 56 51 51
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 71 70 76 75 77
Electrical Engineering Elektryczny 72 70 91 91 75
Elektromobilność* Elektryczny         136
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 135 137 142 122 130
Elektrotechnika Elektryczny 115 112 120 103 111
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 173 170 165 146 164
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 71 71 76 80 76
Fizyka techniczna Fizyki 105 110 122 125 132
Fotonika Fizyki 93 100 105 107 110
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 115 115 112 92 99
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii 151 156 146 138 157
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 130 130 130 102 120
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 178 184 184 176 196
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 182 194 190 188 205
Informatyka stosowana Elektryczny 166 173 176 168 186
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 138 139 141 130 147
Mechatroniki 140 143 143 117 130
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 130 130 128 112 114
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych     194 192 207
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 125 115 114 83 90
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 80 107 131 110 107
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 97 89 88 70 90
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 50 50 51 50
Inżynieria zarządzania Zarządzania 70 70 90 75 88
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 176 177 175 161 182
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 151 161 173 162 182
Matematyka i analiza danych* Matematyki i Nauk Informacyjnych         205
Mechanika i budowa maszyn Inżynierii Produkcji 72 79 88 79 81
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 50 51 51 51
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 185 185 182 154 185
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 75 95 116 112 75
Mechatronics Mechatroniki 133 134 142 122 102
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery Samochodów i Maszyn Roboczych       83 80
Mechatronika Mechatroniki 139 140 147 126 133
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 97 109 127 113 80
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 94 81 90 77 100
Papiernictwo i poligrafia Inżynierii Produkcji 70 70 77 76 86
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 146 154 152 123 145
Technologia chemiczna Chemiczny 121 113 113 103 105
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia  w Płocku) 55 55 56 53 53
Technologia Chemiczna (profil praktyczny) Chemiczny       143 167
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 101 129 120 100 107
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 143 146 149 121 134
Transport Transportu 88 81 90 84 85
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania         82
Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Produkcji 85 83 96 90 101

 *kierunek uruchomiony w roku akademickim 2019/20