Znak Politechniki Warszawskiej

Progi punktowe z ubiegłych lat

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych I stopnia z lat 2015 – 2019 na semestr rozpoczynający się w październiku.

Progi punktowe na rok akademicki 2020/2021 zostaną określone dopiero w wyniku akcji przyjęć.

 

Kierunek Wydział

Min. pkt.

2017

Min. pkt.

2018

Min. pkt.

2019

Administracja Administracji i Nauk Społecznych 109 97 89
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 174 158 179
Architektura Architektury 183 185 215
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 190 176 193
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 183 160 186
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 158 140 157
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 173 156 172
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Inżynierii Produkcji 130 103 100
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 114 78 110
Biotechnologia Chemiczny 135 125 122
Budownictwo Inżynierii Lądowej 122 100 111
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 54 51
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 75 75 77
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 159 158 172
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 169 165 181
Cyberbezpieczeństwo* Elektroniki i Technik Informacyjnych     187
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 56 51 51
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 76 75 77
Electrical Engineering Elektryczny 91 91 75
Elektromobilność* Elektryczny     136
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 142 122 130
Elektrotechnika Elektryczny 120 103 111
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 165 146 164
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 76 80 76
Fizyka techniczna Fizyki 122 125 132
Fotonika Fizyki 105 107 110
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 112 92 99
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii 146 138 157
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 130 102 120
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 184 176 196
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 190 188 205
Informatyka stosowana Elektryczny 176 168 186
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 141 130 147
Mechatroniki 143 117 130
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 128 112 114
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 194 192 207
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 114 83 90
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 131 110 107
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 88 70 90
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 51 50
Inżynieria zarządzania Zarządzania 90 75 88
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 175 161 182
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 173 162 182
Matematyka i analiza danych* Matematyki i Nauk Informacyjnych     205
Mechanika i budowa maszyn Inżynierii Produkcji 88 79 81
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 51 51
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 182 154 185
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 116 112 75
Mechatronics Mechatroniki 142 122 102
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery Samochodów i Maszyn Roboczych   83 80
Mechatronika Mechatroniki 147 126 133
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 127 113 80
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 90 77 100
Papiernictwo i poligrafia Inżynierii Produkcji 77 76 86
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 152 123 145
Technologia chemiczna Chemiczny 113 103 105
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia  w Płocku) 56 53 53
Technologia Chemiczna (profil praktyczny) Chemiczny   143 167
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 120 100 107
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 149 121 134
Transport Transportu 90 84 85
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania     82
Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Produkcji 96 90 101

 *kierunek uruchomiony w roku akademickim 2019/20