Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta studiów stacjonarnych 2020/2021

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

Studia  stacjonarne I stopnia i studia jednolite magisterskie 2020/2021 Liczba dostępnych miejsc 
Kierunek
 (nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny)
Wydział/Kolegium od X 2020 od II 2021
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 220  
Aerospace Engineering/Lotnictwo i kosmonautyka 
 (studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25  
Architecture/Architektura
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Architektury 50  
Architektura (studia jednolite magisterskie)  Architektury 100  
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 60  
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 80  
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Inżynierii Produkcji 100  
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki 70  
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30  
Biotechnologia Chemiczny 110  
Budownictwo Inżynierii Lądowej 270  
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 80  
Civil Engineering/Budownictwo 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Inżynierii Lądowej 60  
Computer Science/Informatyka 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Computer Science and Information Systems/Informatyka i systemy informacyjne 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Matematyki i Nauk Informacyjnych 40  
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych 60  
Ekonomia
 (profil praktyczny)
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 120  
Electric and Hybrid Vehicles Engineering/Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Samochodów i Maszyn Roboczych 60  
Electrical Engineering/Elektrotechnika 
 (studia w języku angielskim)
Elektryczny 50  
Elektromobilność Elektryczny 30  
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 60
Elektrotechnika Elektryczny 150  
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90  
Environmental Engineering\Inżynieria środowiska 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30  
Fizyka techniczna Fizyki 100  
Fotonika Fizyki 50  
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 120  
Geoinformatyka
 (profil praktyczny)
Geodezji i Kartografii 30  
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 120  
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 30
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 120  
Informatyka stosowana Elektryczny 100  
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 45  
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 45  
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 120  
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 60  
Inżynieria Internetu rzeczy Elektroniki i Technik Informacyjnych 30  
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 100  
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 180  
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240  
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50  
Inżynieria zarządzania Zarządzania 90  
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 90  
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 90  
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 60  
Mechanika i budowa maszyn Inżynierii Produkcji 120  
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 70  
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30  
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 120  
Mechatronics/Mechatronika 
 (studia w języku angielskim)
Mechatroniki 30  
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery/Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Samochodów i Maszyn Roboczych 30  
Mechatronika Mechatroniki 180  
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 120  
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60  
Papiernictwo i poligrafia Inżynierii Produkcji 80  
Power Engineering/Energetyka 
 (studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20  
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 52  
Technologia chemiczna Chemiczny 160  
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 80  
Technologia chemiczna
 (profil praktyczny)
Chemiczny 35  
Telecommunications/Telekomunikacja 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Elektroniki i Technik Informacyjnych 30 30
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 150 60
Transport Transportu 240  
Zarządzanie Zarządzania 90  
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania 60  
Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Produkcji 120  

* Szczegółowe informacje na temat dopłat za studia na niektórych kierunkach prowadzonych w języku angielskim w danym roku akademickim zamieszczane są w zakładce Dopłata za studia anglojęzyczne.

Na kierunki studiów rozpoczynające zajęcia od lutego 2021 r. - od semestru letniego - będzie prowadzona oddzielna rekrutacja (od 3 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021r.).

Kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 1,19 MB)