Znak Politechniki Warszawskiej

Badania lekarskie kandydatów na studia

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

Przy składaniu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Badania te muszą być wykonane wyłącznie przez upoważnionego lekarza medycyny pracy. Badania ze skierowaniem, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, są bezpłatne. 

Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy złożyć w dziekanacie wydziału zakwalifikowania. Termin składania orzeczeń zostanie ogłoszony wraz z terminem składania dokumentów i odbioru skierowań na badania.

Zaleca się jak najwcześniejsze wykonanie badań ze względu na możliwość wyczerpania, ustalonego przez władze samorządowe, limitu bezpłatnych przyjęć w poszczególnych przychodniach. Uczelnia nie ma wpływu na wyznaczone limity, a koszt badań wykonanych poza przyznanym limitem ponosi kandydat.

Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania oraz wszystkie szczegóły wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.