Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2020/2021

 

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne I stopnia w Warszawie i w PW Filii w Płocku

 

 Data Szczegóły procesu rekrutacji
3 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
28 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów na kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie
3 września ogłoszenie wyników przyjęć w Warszawie
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów w Warszawie
informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki w Warszawie
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej w Warszawie
11 września koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów oraz dokonywania korekt na IKR na kierunkach studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku