Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2020/2021

 

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia niestacjonarne I stopnia w Warszawie i w PW Filii w Płocku

 

 Data Szczegóły procesu rekrutacji
3 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz przesyłania poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) dokumentów
11 września koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz przesyłania przez IKR skanów dokumentów
16 września ogłoszenie wyników przyjęć
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej

 Rekrutacja na niektóre kierunki studiów została przedłużona.