Znak Politechniki Warszawskiej

Wydziały, które będą przeprowadzały procedurę potwierdzania efektów uczenia się 2021/2022

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2021/2022

Wydział Kierunek

Studia stacjonarne

I stopnia

Studia niestacjonarne

I stopnia

Liczba dostępnych miejsc od X 2021 r. Liczba dostępnych miejsc od X 2021 r.
Chemiczny Biotechnologia 5  
Technologia chemiczna 10  
Technologia chemiczna (profil praktyczny) 2  
Elektryczny Automatyka i robotyka stosowana 1  
Elektromobilność 2  
Elektrotechnika 1 2
Informatyka stosowana 1  
Informatyka stosowana (OKNO)   2
Fizyki Fizyka techniczna 10  
Fotonika 5  
Geodezji i Kartografii Geodezja i kartografia 6 15
Gospodarka przestrzenna 20 10
Geoinformatyka 2  
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Inżynieria chemiczna i procesowa 5  
Inżynierii Lądowej Budownictwo 2 2
Civil Engineering 2  
Inżynierii Materiałowej Inżynieria materiałowa 5  
Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 1  
Mechanika i budowa maszyn 1  
Papiernictwo i poligrafia 1  
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1  
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska 3  
Ochrona środowiska 2  
Environmental Engineering 2  
Mechatroniki Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa   10
Samochodów i Maszyn Roboczych Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 5  
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych 5 2
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 5 2
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery 2  
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 2  
Transportu Transport 3 5
Zarządzania Inżynieria zarządzania 15 15
Zarządzanie 15 15
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 10 10
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) Budownictwo 8 5
Inżynieria środowiska 5 3
Mechanika i budowa maszyn 7 5
Technologia chemiczna 8 4
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Ekonomia 23 10

 

 

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2021/2022

  Studia stacjonarne II stopnia Studia  niestacjonarne II stopnia
Wydział Kierunek Liczba dostępnych miejsc Liczba dostępnych miejsc
od X 2021 r. od II 2022 r. od X 2021 r. od II 2022 r.
Chemiczny Biotechnologia 1 5    
Technologia chemiczna 2 10    
Biotechnology   2    
Elektryczny Automatyka i robotyka stosowana   1    
Elektromobilność   1    
Elektrotechnika   1 2  
Informatyka stosowana   1    
Informatyka stosowana (OKNO)     2 2
Fizyki Fizyka techniczna 2 8    
Photonics 2 3    
Geodezji i Kartografii Geodezja i kartografia   10 10  
Gospodarka przestrzenna   5 6  
Geodesy and Cartography  2      
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Inżynieria chemiczna i procesowa   3    
Inżynierii Lądowej Budownictwo 2   2  
Civil Engineering 2      
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego 2      
Inżynierii Materiałowej Inżynieria materiałowa   5    
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska 5      
Ochrona środowiska 3      
Environmental Engineering 2 2    
Mechatroniki Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa 6 10    
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa (OKNO)     8  
Inżynieria biomedyczna 6 6    
Mechatronika 12 15    
Mechatronics 4 4    
Samochodów i Maszyn Roboczych Mechanika pojazdów i maszyn roboczych    2 2  
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych    2 2  
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych   2    
Mechanics of Vehicles and Construction Machinery   2    
Transportu Transport 6   4  
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego 1      
Zarządzania Inżynieria zarządzania   10  10  
Zarządzanie 10   10  
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej   10  10  
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) Budownictwo 2   6  
Mechanika i budowa maszyn 2 3 3 2
Technologia chemiczna 2 3 2 3
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Ekonomia 15   10