Znak Politechniki Warszawskiej

Konkursy o indeks PW

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez niektóre wydziały Politechniki Warszawskiej.
Laureaci tych konkursów nabywają uprawnienia do przyjęcia na podane niżej kierunki studiów stacjonarnych I stopnia poza procedurą kwalifikacyjną opartą na wynikach egzaminu maturalnego.
Indeks na Politechnikę Warszawską mogą zdobyć kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ubiegają się o przyjęcie na studia po raz pierwszy i są laureatami lub finalistami określonych olimpiad, konkursów lub turniejów. Zostanie im przyznana liczba punktów PK = 225 lub z odpowiedniego przedmiotu, uwzględnionego w tej procedurze, zostanie im przyznana liczba punktów P = 100 (dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022):

Konkurs Uprawnieni Przysługujące uprawnienia
Kierunek studiów Wydział/Kolegium PW

Konkurs Chemiczny PW organizowany przez Wydział Chemiczny

 

laureaci Technologia chemiczna; Biotechnologia Wydział Chemiczny
Technologia chemiczna Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)
Konkurs Biotechnologiczny PW organizowany przez Wydział Chemiczny laureaci Biotechnologia Wydział Chemiczny
Ochrona środowiska; Biogospodarka Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Konkurs Fizyczny PW organizowany przez Wydział Fizyki

 

laureaci Fizyka techniczna; Fotonika Wydział Fizyki
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa; Inżynieria biomedyczna; Mechatronika; Mechatronics Wydział Mechatroniki
Konkurs Matematyczny PW organizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych laureaci Informatyka i systemy informacyjne; Matematyka; Computer Science and Information Systems; Inżynieria i analiza danych; Matematyka i analiza danych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Geodezja i kartografia; Geoinformatyka; Gospodarka przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii
Budownictwo; Civil Engineering Wydział Inżynierii Lądowej
Robotyka i automatyka; Energetyka; Lotnictwo i kosmonautyka; Mechanika i projektowanie maszyn; Aerospace Engineering; Power Engineering Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa; Inżynieria biomedyczna; Mechatronika; Mechatronics Wydział Mechatroniki
Transport Wydział Transportu
Budownictwo Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku)

Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW organizowany przez Wydział Mechatroniki

 

laureaci Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa; Mechatronika; Mechatronics Wydział Mechatroniki
Automatyka i robotyka stosowana Wydział Elektryczny
Automatyka i robotyka Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Robotyka i automatyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Konkurs Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej PW z zakresu Pojazdów i Maszyn organizowany przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 

 

laureaci i wyróżnieni finaliści Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych; Mechanika pojazdów i maszyn roboczych;
 Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych;
 Electric and Hybrid Vehicles Engineering; Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Konkurs Wiedzy o Energetyce PW organizowany przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 

laureaci Energetyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej ,,Zaplanuj swoją przestrzeń’’ PW organizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii

 

laureaci Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii
Konkurs Geoinformatyczny PW organizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii laureaci Geoinformatyka Wydział Geodezji i Kartografii
laureaci i finaliści Geodezja i kartografia; Gospodarka przestrzenna

Konkurs Wiedzy o Materiałach PW organizowany przez Wydział Inżynierii Materiałowej

 

laureaci Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny PW organizowany przez Wydział Inżynierii Produkcji

 

laureaci i wyróżnieni finaliści Papiernictwo i Poligrafia Wydział Inżynierii Produkcji
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości organizowany przez Wydział Zarządzania laureaci Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
  Inżynieria zarządzania; Zarządzanie; Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Wydział Zarządzania
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny CONTINUUM organizowany przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku laureaci i finaliści Technologia chemiczna; Mechanika i budowa maszyn; Budownictwo; Inżynieria środowiska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płock
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
laureaci Geodezja i kartografia; Geoinformatyka; Gospodarka przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii
Konkurs PW STEM -  Science, Technology, Engineering and Mathematics koordynowany przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych laureaci Automatyka i robotyka; Cyberbezpieczeństwo; Elektronika; Informatyka; Inżynieria biomedyczna; Inżynieria Internetu rzeczy; Telekomunikacja, Computer Science; Telecommunications Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Automatyka i robotyka stosowana; Elektromobilność; Elektrotechnika; Informatyka stosowana; Electrical Engineering Wydział Elektryczny
wyróżnieni finaliści Automatyka i robotyka; Elektronika; Inżynieria biomedyczna; Inżynieria Internetu rzeczy; Telekomunikacja, Telecommunications Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Automatyka i robotyka stosowana; Elektromobilność; Elektrotechnika; Electrical Engineering Wydział Elektryczny

Pełna lista ogólnopolskich konkursów uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej znajduje się w części Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów.

Laureaci i wyróżnieni finaliści poniżej wymienionych konkursów otrzymują maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotu związanego z konkursem. Maksymalną liczbę punktów z chemii i biologii otrzymają także wyróżnieni finaliści konkursu Biotechnologicznego PW. 
Dotyczy to rekrutacji na wszystkie Wydziały PW na których dany przedmiot brany jest pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej (jest przedmiotem do wyboru)*.

Konkurs Przedmiot z maksymalną liczbą P
Konkurs Chemiczny PW chemia
Konkurs Fizyczny PW fizyka
Konkurs Matematyczny PW matematyka
Konkurs Biotechnologiczny PW biologia, chemia

* Szczegóły na temat przedmiotów związanych z procedurą kwalifikacyjną na studia I stopnia znajdują się w części Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych).

Wymienione uprawnienia przysługują kandydatom na podstawie dyplomu.