Znak Politechniki Warszawskiej

Studia na zasadach odpłatności

 

Studia w języku polskim na zasadach odpłatności

 

Zasady rekrutacji w r.a. 2021/2022

Wszystkich kandydatów obowiązują ogólne zasady rekrutacji. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 PLN (obejmuje 3 kierunki studiów), kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje opłata 150 PLN.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto:

Politechnika Warszawska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Biuro Studentów Zagranicznych

Bank PEKAO SA, IV o/WARSZAWA filia 2
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
Numer konta: 69 1240 6003 1111 0010 5413 2862
Swift code: PKO PPL PW, IBAN code: PL (plus numer konta, jeśli wymagane)