Znak Politechniki Warszawskiej

Przedstaw na Wydziale oryginał Świadectwa Maturalnego

Informujemy, że od dnia 14 września 2020 r. Wydziały mogą prowadzić na terenie Uczelni działania związane z procesem rekrutacji, wymagające bezpośredniego kontaktu osób przyjętych na studia w Politechnice Warszawskie na r. ak. 2020/2021 z pracownikami dziekanatów.

fot. BPI

Szczegółowy harmonogram procesu rekrutacji i zasady obowiązujące w czasie przebywania na terenie Uczelni, uwzględniające specyfikę pomieszczeń Wydziału, oraz wszelkie pozostałe informacje związane z organizacją zająć w r. ak. 2020/2021 powinny zostać przekazane osobom przyjętym na studia przez dziekanaty Wydziałów, w możliwie krótkim terminie, za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji.