Znak Politechniki Warszawskiej

Nowe studia podyplomowe „Gospodarka przestrzenna w praktyce”

Wydział Geodezji i Kartografii otwiera nowe studia podyplomowe. "Gospodarka przestrzenna w praktyce" to studia dające wiedzę i praktyczne umiejętności związane z urbanistyką i gospodarką przestrzenną.

plany zagospodarowania przestrzennego

fot. GiK

Podczas studiów słuchacze poznają oprogramowanie związane z projektowaniem urbanistycznym typu ArcGIS oraz systemami informacji przestrzennej. Zajęcia będą prowadzone przez najlepszych specjalistów świadomych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wymagających uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji przestrzennych na wszystkich etapach planowania i realizacji procesów rozwojowych miast czy gmin.

Absolwent tych studiów posiądzie wiedzę i umiejętności, które pomogą mu w tworzeniu racjonalnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni oraz w planowaniu przestrzennym w różnej skali i problematyce. 

Więcej o studiach na stronie Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz na stronie głównej PW.