Znak Politechniki Warszawskiej

Archiwum aktualności

Rekrutacja na studia doktoranckie

Opublikowano: 14.01.2015 09:21

Od 15 do 31 stycznia 2015 roku będzie prowadzona rejestracja kandydatów na studia doktoranckie.

Dodatkowe zapisy na studia

Opublikowano: 28.07.2014 14:08

Informujemy, iż Politechnika Warszawska ogłasza dodatkową rejestrację kandydatów na studia.

W poniższych tabelach zostały zamieszczone rodzaje studiów, kierunki oraz daty zakończenia zapisów.

Rejestracji można dokonać na stronie internetowej PW www.zapisy.pw.edu.pl

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia - semestr letni 2013/2014 - drugi etap

Opublikowano: 10.01.2014 08:55

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom.

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia - semestr letni 2013/2014 - drugi etap

Opublikowano: 09.01.2014 13:51

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom.

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w lutym 2015 r.

Opublikowano: 12.12.2013 13:58

Od 5 stycznia 2015 będzie prowadzona rejestracja kandydatów na studia:

Dodatkowe zapisy kandydatów na studia

Opublikowano: 27.09.2013 13:49

Politechnika Warszawska prowadzi dodatkowe zapisy kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Maturzyści na Politechnikę

Opublikowano: 02.09.2013 14:49

KFF FOCUS

W dniach 12 i 13 września PW będzie gościć kandydatów na studentów podczas Warszawskiego Salonu Maturzystów

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 24.07.2013

Opublikowano: 24.07.2013 14:47

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne informują, że został dokonany trzeci etap kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia w tym etapie, w układzie wydziałami i kierunkami studiów, podane są w porządku alfabetycznym nazwiska zakwalifikowanych osób, wraz z liczbą uzyskanych punktów.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie na uczelni wymaganych dokumentów w dniach 25 lub 26 lipca do godziny 15.00 Niezłożenie w tym terminie dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z proponowanego miejsca.  Dokumenty należy składać w dziekanatach wydziałów, na które kandydat został zakwalifikowany

Wyniki drugiego etapu kwalifikacji na studia w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Opublikowano: 17.07.2013 15:28

Został dokonany drugi etap kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, w układzie wydziałami i kierunkami studiów, podane są w porządku alfabetycznym nazwiska zakwalifikowanych osób, wraz z liczbą uzyskanych punktów.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie na uczelni wymaganych dokumentów w terminie do dnia 27 lipca (sobota) do godziny 15.00. Niezłożenie w tym terminie dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z proponowanego miejsca.

Studia podyplomowe

Opublikowano: 10.06.2013 09:38

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Dostałeś się na studia w Politechnice

Opublikowano: 07.06.2013 13:45

Zobacz jakie możliwości otwiera przed Tobą nasza Uczelnia

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Opublikowano: 28.05.2013 07:55

Wysokość opłaty rekrutacyjnej przy aplikacji na wszystkie kierunki studiów oprócz kierunku Architektura i Urbanistyka wynosi 85 zł. Osoby które zarejestrowały się na studia w PW proszone są o dokonanie wpłaty na numer konta, inny dla każdego kandydata, podany w wyniku rejestracji.

Informacja dla osób rozpoczynających studia stacjonarne od semestru letniego r.a. 2012/2013

Opublikowano: 07.02.2013 09:58

Informacja w sprawie „Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”.

Zakończenie drugiego etapu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia - semestr letni 2012/2013 - Wydział EiTI

Opublikowano: 06.02.2013 10:20

Informujemy, że zakończył się drugi etap rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2012/2013. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom.

Dodatkowe zapisy na studia rozpoczynające się 20.02.2013 roku

Opublikowano: 05.02.2013 10:35

Politechnika Warszawska uruchamia dodatkowe zapisy na studia rozpoczynające się 20 lutego 2013 roku.

Rejestracja kandydatów na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013

Opublikowano: 04.01.2013 13:53

Do 31 stycznia 2013 roku są prowadzone zapisy kandydatów na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013.

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Opublikowano: 04.01.2013 13:44

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych na studia są zobowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111-112, w dniach 7 - 11 stycznia 2013 roku.

Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka

Opublikowano: 14.11.2012 14:36

Organizowany od 1999 roku Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie, lecz nie wyłącznie, klas maturalnych. Jego celem jest promocja młodych, utalentowanych matematycznie ludzi z całej Polski. Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej zachęcić do studiowania kierunków ścisłych. Spośród laureatów i osób wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu około 2/3 studiuje lub studiowało na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy spoza dużych miast stanowią zwykle ok. 75% uczestników finału.

Informacja dot. zaświadczeń lekarskich studentów I roku

Opublikowano: 03.10.2012 14:15

Informacja dla studentów pierwszego roku studiów którzy dotąd nie wywiązali się z obowiązku dostarczenia zaświadczenia lekarskiego z powodu wyczerpania limitów w niektórych przychodniach.

Dodatkowe zapisy kandydatów na studia

Opublikowano: 21.09.2012 09:48

Politechnika Warszawska prowadzi dodatkowe zapisy kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydziałowe Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013

Opublikowano: 18.09.2012 14:30

Obecność osób przyjętych na studia jest obowiązkowa.

Spotkanie informacyjne dla Maturzystów

Opublikowano: 12.09.2012 10:34

Zapraszamy wszystkich Maturzystów na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 27 września 2012 roku.

Komunikat o przedłużeniu okresu zapisów na niektóre kierunki studiów

Opublikowano: 05.09.2012 13:29

Rejestracja kandydatów na większości kierunków, na które trwały zapisy w sierpniu, zostaje przedłużona, do dnia 20 września b.r.

Koniec podstawowej tury zapisów

Opublikowano: 05.09.2012 10:00

Zakończyła się podstawowa tura zapisów na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

Wolne miejsca na studia stacjonarne I stopnia

Opublikowano: 07.08.2012 13:31

W związku z licznymi pytaniami, które pojawiły się po informacji prasowej dotyczącej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, informujemy, że dodatkowa rekrutacja odbywa się jedynie na studia anglojęzyczne „Electrical and Computer Engineering” na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (20 miejsc).