Oferta

Studia 2022/2023
Kierunek (nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny) Wydział/Kolegium
Administracja Administracji i Nauk Społecznych
Aerospace Engineering/Lotnictwo i kosmonautyka 
 (studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Architecture/Architektura
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Architektury
Architektura (studia jednolite magisterskie)  Architektury
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa Mechatroniki
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Biotechnologia Chemiczny
Budownictwo Inżynierii Lądowej
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)
Civil Engineering/Budownictwo 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Inżynierii Lądowej
Computer Science/Informatyka 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Elektroniki i Technik Informacyjnych
Computer Science and Information Systems/Informatyka i systemy informacyjne 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Matematyki i Nauk Informacyjnych
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych
Ekonomia
 (profil praktyczny)
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Electric and Hybrid Vehicles Engineering/Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Samochodów i Maszyn Roboczych
Electrical Engineering/Elektrotechnika 
 (studia w języku angielskim)
Elektryczny
Elektromobilność Elektryczny
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych
Elektrotechnika Elektryczny
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Environmental Engineering\Inżynieria środowiska 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Fizyka techniczna Fizyki
Fotonika Fizyki
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii
Geoinformatyka
 (profil praktyczny)
Geodezji i Kartografii
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych
Informatyka stosowana Elektryczny
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych
Inżynieria Internetu rzeczy Elektroniki i Technik Informacyjnych
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)
Inżynieria zarządzania Zarządzania
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych
Mechatronics/Mechatronika 
 (studia w języku angielskim)
Mechatroniki
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery/Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Samochodów i Maszyn Roboczych
Mechatronika Mechatroniki
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny
Power Engineering/Energetyka 
 (studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Technologia chemiczna Chemiczny
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)
Technologia chemiczna
 (profil praktyczny)
Chemiczny
Telecommunications/Telekomunikacja 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Elektroniki i Technik Informacyjnych
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych
Transport Transportu
Zarządzanie Zarządzania
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny