Szkoła Doktorska

To forma kształcenia doktorantów, która zastąpiła znane wcześniej studia III stopnia (doktoranckie). Od 1 października 2022 roku mamy na PW jedną Szkołę Doktorską.

Na PW można realizować podwójne doktoraty (we współpracy z wybranymi uczelniami z całego świata) i doktoraty wdrożeniowe (to program Ministerstwa Edukacji i Nauki przeznaczony dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią).

Masz pytania dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i jej funkcjonowania? Zapraszamy na stronę www.sd.pw.edu.pl.

Doktoranci z orzeczoną niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi lub tymczasowymi problemami zdrowotnymi mogą zgłaszać się do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW, która zapewnia wsparcie w procesie kształcenia.