Studium Farmakoekonomiki

Organizator

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Adres

02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 79 tel.: 48 (0) 22 234-70-89, fax: 48 (0) 22 234-70-16

e-mail: studium@biznes.edu.pl

WWW

biznes.edu.pl/oferta/studium-farmakoekonomiki/

Kierownik

prof. dr hab. Marcin Czech

Charakterystyka

Studia realizowane w trybie weekendowym, w języku polskim

Czas trwania

1 semestr

Zasady naboru

Ukończone studia wyższe

Termin zgłoszeń

Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku: w styczniu i wrześniu.

Opłaty

6750 zł

Dodatkowe informacje

Studium typu podyplomowego, przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną.

Wykłady, warsztaty i seminaria dyplomowe prowadzą wybitni eksperci oraz doświadczeni praktycy, zatrudnieni w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Instytucie Zdrowia, Państwowym Zakładzie Higieny, kancelariach prawnych, wyspecjalizowanych w doradztwie dla sektora farmaceutycznego, polskich i międzynarodowych firmach farmaceutycznych, przedsiębiorstwach informatycznych i uczelniach wyższych. Dla osób pracujących w sektorze farmaceutycznym, czy instytucjach organizujących lub finansujących opiekę zdrowotną, udział w Studium jest okazją, aby w ramach kształcenia ustawicznego zaktualizować swoją wiedzę i przygotować się do zmiany warunków konkurencji na rynku leków, wynikającej z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.