Sprzedaż i Marketing Leków

Organizator

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Adres

02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 79 tel.: 48 (0) 22 234-70-89, fax: 48 (0) 22 234-70-16

e-mail: studium@biznes.edu.pl

WWW

https://www.biznes.edu.pl/studium-farmakoekonomiki

Kierownik

dr hab. Tomasz Hermanowski

Charakterystyka

Sprzedaż i Marketing Leków to trzyweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w branży, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną.

Zajęcia będą prowadzić znani nauczyciele akademiccy, związani z medycyną jak i zarządzaniem, przedstawiciele władz, a także doświadczeni praktycy o różnych specjalnościach z wielu firm farmaceutycznych.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rozszerzeniem i uzupełnieniem swojej wiedzy, pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym.

Studia realizowane w trybie weekendowym, w języku polskim.

Czas trwania

3 weekendy (48 h)

Opłaty

3500 zł. Dla studentów i absolwentów Szkoły Biznesu PW cena wynosi 3200 zł

Dodatkowe informacje

Ścieżka programu farmaceutycznego - Interdyscyplinarne Studia Managerów Farmacji: Ukończenie kursów Badania Kliniczne i Rozwój Leków oraz Sprzedaż i Marketing Leków, a także podyplomowego Studium Farmakoekonomiki prowadzi do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji. Dla osób decydujacyych się na realizację całości Studiów ISMF cena wynosi 10 800 PLN. Więcej informacji na stronie: www.biznes.edu.pl/menedzer-farmacji .