Szkolenia

Pracownicy mogą skorzystać z oferty Działu ds. Szkoleń. Znajdują się w niej szkolenia cykliczne, tj. szkolenia z zakresu BHP czy pierwszej pomocy, szkolenia bieżące organizowane na podstawie badania potrzeb szkoleniowych oraz szkolenia przygotowywane bezpośrednio na zapotrzebowanie konkretnej jednostki organizacyjnej. Szczegóły są dostępne na stronie Działu ds. Szkoleń.

Politechnika proponuje także udział w szkoleniach w ramach projektu NERW PW i NERW 2 PW. Głównym celem obu projektów jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w obszarze kształcenia, zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy. Szczegółowa oferta jest dostępna na stronie projektów.