Znak Politechniki Warszawskiej

Formularze BSO

Karta do zatrudnienia -Kancelaria Tajna (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12,08 kB)
Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,45 kB)
Kwestionariusz osobowy pracownika (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13,60 kB)
Wniosek o urlop ojcowski (rtf, 51,55 kB)
Oświadczenie - 2 dni opieki nad dzieckiem (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 19,11 kB)
Ośw. - wykorzystanie urlopu dla poratowania zdrowia (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 23,57 kB)
Oświadczenie - urlop dla poratowania zdrowia (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 23,60 kB)
Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12,16 kB)
Oświadczenie - dodatek stażowy (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 26,97 kB)
Wzór skierowania na badania lekarskie wstępne-okresowe-kontrolne (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,47 kB)
Oświadczenie o karalności NA (msword, 26,00 kB)
Ośw. dot. emeryt.-renta NA (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 21,76 kB)
Upoważnienie - działalność naukowa (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,25 kB)
Oświadczenie - wykaz osiągnieć pracownika (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,41 kB)
Oświadczenie o słuchaczu szkoły doktorskiej (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,11 kB)
Wniosek o przyznanie dodatku organizacyjno-motywacyjnego (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18,28 kB)