Znak Politechniki Warszawskiej

Zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety

Dział Socjalny zwraca pieniądze za niewykorzystane bilety do Teatru Roma.

Zwrot jest dokonywany w budynku biurowym Administracji Centralnej w pokoju nr 117 w godz. 10-12.