Znak Politechniki Warszawskiej

Ruszyły prace politechnicznego zespołu zarządzania procesowego

Politechnika Warszawska jest jak ludzki organizm - składa się z wielu organów (jednostek), między którymi istnieje wiele skomplikowanych powiązań. Organizm działa prawidłowo, gdy wszystkie organy i połączenia między nimi działają prawidłowo. W przypadku uczelni lepszemu funkcjonowaniu można pomóc, poprzez optymalizację procesów administracyjnych. Będzie nad tym pracował właśnie powołany zespół zarządzania procesowego. To kolejne działanie realizowane w ramach projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Zdjęcie grupy osób

Zespół zarządzania procesowego liczy na współpracę i zaangażowanie pracowników PW

Głównym zadaniem zespołu jest identyfikacja procesów administracyjnych oraz proponowanie i wdrażanie zmian prowadzących do usprawnienia działania PW, w tym likwidacji zbędnych, powtarzalnych czynności, a także ich decentralizacja. W tym celu zostanie opracowana mapa procesów administracyjnych, a w przyszłości zespół przeprowadzi szkolenia dla społeczności akademickiej w kontekście budowy holistycznego podejścia procesowego.

Obecnie zespół kontaktuje się z pracownikami zaangażowanymi w procesy administracyjne, by poznać schemat oraz sposób ich pracy. To oni w pierwszej kolejności będą zgłaszać swoje pomysły i przemyślania w zakresie doskonalenia istniejących procesów administracyjnych.

Więcej o pracy zespołu na stronie badawcza.pw.edu.pl