Znak Politechniki Warszawskiej

Pracownicze Plany Kapitałowe - szczegółowe informacje

W zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe został opublikowany komunikat prof. dr. hab. inż. Mirosława Karpierza, Prorektora ds. Ogólnych. W zakładce tej zamieściliśmy także szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu procedowania uczestnictwa w PPK.

Zdjęcie informujące o Pracowniczych Planach Kapitałowych