Znak Politechniki Warszawskiej

Nowy Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku obowiązywać będzie nowy Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej wprowadzony Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 18/2020 z dnia 17 marca 2020 roku.

Powyższy Regulamin od dnia 17 marca br. dostępny jest na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej. Z dokumentem można zapoznać się m.in. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PW, Biuletynu Politechniki Warszawskiej oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu wewnętrznych aktów prawnych LEX-BAW.