Znak Politechniki Warszawskiej

Nowe zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Zarządzenie Rektora nr 10/2021 z dnia 9/02/2021 zmieniające zarządzenie nr 95/2019 Rektora PW z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej PW.