Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat ws. dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola z powodu COVID-19

W związku z pojawieniem się wielu pytań Biuro Spraw Osobowych publikuje istotne informacje.

W związku z wieloma pytaniami Biuro Spraw Osobowych informuje, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

Wyżej wymieniony wniosek należy złożyć do kierownika jednostki.

Kierownik jednostki niezwłocznie przesyła pocztą wewnętrzną oryginał dokumentu do Działu Płac – sekretariat pok. 415.