Znak Politechniki Warszawskiej

Dyżur w czasie ferii zimowych w Przedszkolu Bobotechnika

Przedszkole Politechniki Warszawskiej BOBOTECHNIKA będzie pełniło dyżur w czasie ferii zimowych od 15 do 26 stycznia 2018 r.

Bobotechnika

Fot. BPI

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przedszkole@pw.edu.pl lub tel. 667292021.