Szkoła Doktorska nr 5

Dyscypliny: architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauka o zarządzaniu i jakości

Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski: p.lukowski@il.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański (Wydział Transportu);
 2. dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni (Wydział Transportu);
 3. prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski (Wydział Inżynierii Lądowej);
 4. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Lądowej);
 5. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. uczelni (Wydział Architektury);
 6. dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni (Wydział Architektury);
 7. dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki (Wydział Architektury);
 8. prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 9. dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 10. prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska (Wydział Geodezji i Kartografii);
 11. dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii);
 12. dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni (Wydział Zarządzania);
 13. dr hab. inż. Eryk Głodziński (Wydział Zarządzania);
 14. prof. dr hab. Ewa Karwowska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 15. dr hab. inż. Paweł Falaciński (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 16. mgr inż. Elżbieta Żuławska-Sobczyk (doktorantka);
 17. mgr inż. Olga Czeranowska-Panufnik (doktorantka);
 18. mgr inż. Sandra Anna Serafin (doktorantka).

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia wraz ze zmianami

Regulamin