Szkoła Doktorska nr 1

Dyscypliny: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne

Kierownik: prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska: ejmal@ch.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Wydział Chemiczny);
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk (Wydział Chemiczny);
 • dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny);
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 • dr hab. Jolanta Mierzejewska (Wydział Chemiczny);
 • prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki);
 • prof. dr hab. inż. Piotr Magierski (Wydział Fizyki);
 • mgr inż. Grzegorz Łukaszewicz (doktorant);
 • mgr inż. Mikołaj Więckowski (doktorant);
 • mgr inż. Dominik Wołosz (doktorant);
 • mgr inż. Kamil Dydek (doktorant).

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin