Oferta studiów podyplomowych

Nasza oferta studiów podyplomowych jest bardzo szeroka. Warto poszukać czegoś dla siebie w propozycjach naszych Wydziałów i Szkoły Biznesu!

Szczegółowe zasady naboru są podane w opisach poszczególnych kierunków.

ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance
Akademia 3D – projektowanie i druk 3D
Akademia KAIZEN
Akademia zarządzania IT w administracji publicznej
Automatyka - PR PW
Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Budownictwie
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń
Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
Big Data. Analiza danych
Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Budownictwo energooszczędne. Certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków.
Budownictwo infrastrukturalne
Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
Controlling w zarządzaniu nieruchomościami
Data Science – algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
Developer No-Code
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia
Doradztwo Kariery w Praktyce
Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych
Eksploatacja i Utrzymanie Dróg
Energetyka jądrowa
Energetyka odnawialna dla biznesu. Inwestycje i rynek energii
ESG w budownictwie
Executive Master of Business Administration
 (EMBA)
Gospodarka przestrzenna w praktyce
Głębokie sieci neuronowe – zastosowania w mediach cyfrowych
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka przemysłowa - PR PW
Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja
Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji
Interdyscyplinarny BIM - studia międzywydziałowe
Interoperacyjność Systemu Kolei
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
Inżynieria gazownictwa
Inżynieria Medyczna
Inżynieria procesów biznesowych
Inżynieria produkcji w poligrafii
Inżynieria Spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)
Java EE – produkcja oprogramowania
Klimatyzacja i chłodnictwo
MBA Artificial Intelligence and Digital Transformation
MBA Artificial Intelligence, Finance and Transformation
MBA Cybersecurity Management
MBA Kaizen Industry 4.0
MBA Smart City
Mechatronika w kształceniu zawodowym - PR PW
Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości
Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS
Nowa mobilność
Nowoczesna energetyka odnawialna
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne
Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie - inżynierów
Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych
Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC
Przywództwo IT - od eksperta do lidera
Psychologia zarządzania projektami w budownictwie
Rachunkowość i podatki od podstaw
Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami
Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams
Systemy i Aplikacje Mobilne
Systemy informacji przestrzennej
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych
Technika świetlna użytkowa
Techniki i procesy membranowe
Technologia budowy dróg
Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa
Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych
Total Design Management
Transformacja Przemysłowa 4.0
Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe
Utrzymanie Obiektów Hydrotechnicznych
Uzbrojenie
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów
Wizualna analityka danych
Wycena nieruchomości
Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym
Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia
Zarządzanie w budownictwie
Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość - PR PW
Zastosowania technologii chmurowych w rozwiązaniach opartych na danych i sztucznej inteligencji