First Time Manager

Organizator

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Adres

ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
tel. 48 (0) 22 234-70-89, tel. 22 234 70 89, fax 48 (0) 22 234-70-17
e-mail: FTM@biznes.edu.pl

WWW

https://biznes.edu.pl/oferta/first-time-manager/

Kierownik

Anna Radzikowska

Charakterystyka

First Time Manager – Od specjalisty do menedżera to intensywny i praktyczny program rozwoju umiejętności menedżerskich dla osób stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu oraz świeżo awansowanych menedżerów.

Pięć dwudniowych sesji. 80 godzin zajęć z wykorzystaniem metod opartych na interakcji w grupie i doświadczaniu. W połączeniu z wiedzą na temat najnowszych badań naukowych i narzędzi program pozostawia uczestników w poczuciu, że wiedzą jak zwiększyć swoją efektywność menedżerską.

Każda sesja poświęcona jest innemu, ważnemu tematowi, z którymi mogą borykać się nowi menedżerowie – od zrozumienia siebie w nowej roli poprzez zarządzanie zespołem, motywowanie ludzi, radzenie sobie w trudnych sytuacjach czy budowanie kultury innowacyjności. Istotnym elementem wszystkich warsztatów jest zaadresowanie aktualnych wyzwań środowiska biznesowego – pracy w ciągłej zmianie, zarządzania różnorodnością, radzenia sobie z elastycznymi formami pracy w zespołach – praca zdalna, praca hybrydowa.

Program

First Time Manager – Od specjalisty do menedżera

Program składa się 80 godzin dydaktycznych (5 zjazdów). Zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie Szkoły Biznesu PW w piątki i soboty w godzinach 9.00-16.30.

Sesja 1: Zarządzanie – pierwsze kroki

  • Rola menedżera w organizacji – zakres odpowiedzialności, dylematy, wyzwania;
  • Style zarządzania a potrzeby zespołu – diagnoza indywidualnego stylu zarządzania;

Sesja 2: Zarządzanie zespołem

  • Zrozumieć zespół – cele, fazy rozwoju, role;
  • Delegowanie zadań i budowanie kultury współpracy w zespole;

Sesja 3: Zarządzanie ludźmi

  • Motywowanie i angażowanie ludzi;
  • Coaching menedżerski jako metoda rozwijania ludzi;

Sesja 4: Trudne rozmowy menedżerskie

  • Ocena pracownicza i jej rola w rozwijaniu ludzi i organizacji;
  • Konstruktywna informacja zwrotna – modele i dobre praktyki;

Sesja 5: Rola menedżera w budowaniu kultury innowacyjności

  • Kreatywność i innowacyjność w praktyce menedżerskiej;
  • Konflikt jako okazja do rozwoju ludzi i organizacji.

Czas trwania

80 godzin zajęć

Zasady naboru

Złożenie aplikacji (system Rekrutacja On-line: https://www.rekrutacja.biznes.edu.pl) wraz z krótkim uzasadnieniem chęci uczestnictwa w kursie

Termin zgłoszeń

Termin składania dokumentów: sierpień
Start: wrzesień

Opłaty

Regularna cena za program First Time Manager – Od specjalisty do menedżera wynosi 9 800 zł.
Możliwość płatności w 2 ratach.