Studia niestacjonarne

To elastyczna forma nauki, dostosowana do potrzeb i możliwości ludzi czynnych zawodowo. Zajęcia są organizowane w terminach umożliwiających udział w studiach osobom pracującym. To studia wymagające mniejszej czasowo obecności na Uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów. 

Studia niestacjonarne są płatne. Prowadzimy je w dwóch trybach: zaocznym zjazdowym i zaocznym „na odległość” - przez Internet.

Na naszej Uczelni wspieramy studentów mających trudności wynikające ze stanu zdrowia (z orzeczeniami o niepełnosprawności lub bez). W dostosowaniu procesu kształcenia do swoich potrzeb pomaga Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami.