Studia stacjonarne

Ta forma studiowania wymaga regularnej obecności na PW. W naszej ofercie są kierunki prowadzone po polsku (bezpłatne) i po angielsku (niektóre z nich wymagają dopłaty).

Mamy też wyjątkowy program dla laureatów i finalistów olimpiad (Matematycznej, Fizycznej, Chemicznej, Informatycznej i Astronomicznej) – studia id. Dzięki niemu zdolne i ambitne osoby już od początku studiów mogą się uczyć i rozwijać w sposób indywidualny pod okiem najlepszych nauczycieli akademickich – tutorów, uczestniczyć w innowacyjnych formach zajęć i otrzymywać specjalne stypendium. Więcej informacji na stronie programu.

Żeby rozpocząć studia, należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym. To oznacza wzięcie udziału w konkursie, w którym brane pod uwagą są wyniki uzyskane na maturze oraz dodatkowe certyfikaty, dyplomy i osiągnięcia.

Kandydaci z niepełnosprawnościami chcący skorzystać z indywidualnych konsultacji przed rozpoczęciem studiów mogą zgłaszać się do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW.