Znak Politechniki Warszawskiej

21/10/2019 - Konferencja "Vision zero for traffic fatalities and serious injuries – research questions and challenges"

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz międzynarodowa organizacja ICTCT zajmującą się bezpieczeństwem ruchu zapraszają na 32 Międzynarodową Konferencję ICTCT poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Konferencja rozpocznie się sesją otwartą w dniu 24 października br. w godz. 9:00-10:30 w Małej Auli w Gmachu Głównym PW, a zakończy się 25 października.

Program sesji otwarcia konferencji:

  • 9:00 Powitania:
  1. Piotr Olszewski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  2. Robert Soszyński, Wiceprezydent m.st. Warszawy
  3. Stijn Daniels, Prezydent Stowarzyszenia ICTCT
  4. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW
  • 9:30 Główny referat na temat Wizji Zero – Lars Ekman, Swedish Transport Administration, Szwecja
  • 10:10 Działania m.st. Warszawy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – Michał Domaradzki, Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy, Polska

>> Szczegółowy program konferencji do ściągnięcia tutaj.

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji jest prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski, Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów WIL PW.

Konferencja jest organizowana we współpracy z m.st. Warszawa. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ictct.il.pw.edu.pl/