Znak Politechniki Warszawskiej

Zaproszenia

06/02/2020 - "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" – uroczyste posiedzenie Senatu PW

Opublikowano: 06.02.2020 10:04

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt ma zaszczyt zaprosić na uroczyste posiedzenie Senatu PW z okazji uzyskania przez Politechnikę Warszawską statusu uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W spotkaniu weźmie udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

23/01/2020 - Promocje doktorskie i habilitacyjne, wręczenie odznaczeń państwowych oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”

Opublikowano: 23.01.2020 11:32

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na uroczystość promocji doktorskich habilitacyjnych połączonych z wręczeniem z wręczeniem odznaczeń państwowych oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”  dla lek. med. Barbary Barszcz.

02/12/2019 - „Ofiary zbrodni katyńskiej - studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej” - interdyscyplinarna konferencja naukowa

Opublikowano: 02.12.2019 14:30

Rektor Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego oraz Kierownik Muzeum Katyńskiego - Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zapraszają na konferencję naukową „Ofiary zbrodni katyńskiej - studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa czasowa oraz wernisaż fotografii.

13/11/2019 - Dzień Politechniki Warszawskiej 2019

Opublikowano: 13.11.2019 09:53

Serdecznie zapraszamy 15 listopada 2019 r. na godz. 11.00 do Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawski na uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej.  W programie przewidziano m.in. wystąpienia prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Andrzeja Jakubiaka „Profesorowie Politechniki Warszawskiej, żołnierze Armii Krajowej”, Andrzeja Olbrysza „Samorząd Studencki okresu przełomu 1988-1990”, promocje doktorskie i habilitacyjne, wręczenie 47. Medalu PW, Nagród Naukowych Politechniki Warszawskiej oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej.

12/11/2019 - Uroczystość odsłonięcia tablicy IEEE MILESTONE honorującej epokowe odkrycie dokonane przez Profesora Jana Czochralskiego

Opublikowano: 12.11.2019 09:15

Polska Sekcja IEEE oraz Politechnika Warszawska serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy IEEE MILESTONE honorującej epokowe odkrycie dokonane przez Profesora Jana Czochralskiego.

24/10/2019 - Transformacja szkolnictwa wyższego - konferencja

Opublikowano: 24.10.2019 09:43

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich we współpracy z Politechniką Warszawską i przy wsparciu Fundacji Rektorów Polskich zaprasza na konferencję naukową pn. „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019”.

21/10/2019 - Konferencja "Vision zero for traffic fatalities and serious injuries – research questions and challenges"

Opublikowano: 21.10.2019 12:43

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz międzynarodowa organizacja ICTCT zajmującą się bezpieczeństwem ruchu zapraszają na 32 Międzynarodową Konferencję ICTCT poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

25/09/2019 - Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2019/2020

Opublikowano: 25.09.2019 12:31

Serdecznie zapraszamy Państwa 1 października 2019 r. na inaugurację roku akademickiego 2019/2020, która rozpocznie się o godz. 10.00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. W programie uroczystości przewidziane zostały m.in. wystąpienie Rektora PW prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, immatrykulacja oraz przemówienia przedstawicieli studentów i doktorantów.

23/09/2019 - Otwarcie Instytutu Konfucjusza w Politechnice Warszawskiej

Opublikowano: 18.09.2019 13:11

23 września 2019 r. w Politechnice Warszawskiej we współpracy z Beijing Jiaotong University rozpoczyna działalność Instytut Konfucjusza. Główne zadania Instytutu to upowszechnianie kultury chińskiej i języka mandaryńskiego poprzez prowadzenie kursów edukacyjnych, warsztatów artystycznych oraz szkoleń biznesowych.

19/06/2019 - Uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych, wręczenia Medalu Politechniki Warszawskiej, Medalu Młodego Uczonego oraz nagród w Konkursie o Nagrodę Siemensa

Opublikowano: 19.06.2019 08:59

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych, wręczenia Medalu Politechniki Warszawskiej, Medalu Młodego Uczonego oraz nagród w Konkursie o Nagrodę Siemensa.

07/05/2019 - Generał Józef Haller - wykład i odsłonięcie popiersia

Opublikowano: 06.05.2019 10:22

W Małej Auli Gmachu Głównego PW odbędzie się wykład prof. dr. hab. Tomasza Panfila pt. „Generał Józef Haller - patriota, żołnierz, polityk”. Tego samego dnia, w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, zostanie uroczyście odsłonięte popiersie Generała.

14/12/2018 - Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego

Opublikowano: 11.12.2018 11:58

Serdecznie zapraszamy 14 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej na uroczyste odsłonięcie pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego oraz obelisku poświęconego Pamięci Profesorów, Pracowników, Studentów oraz Żołnierzy Września i Powstania Warszawskiego poległych i zamordowanych w latach 1939-1945.

6/12/2018 - Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, Medalu Młodego Uczonego oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”

Opublikowano: 06.12.2018 12:03

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić nauroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, Medalu Młodego Uczonego oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

13/11/2018 - Dzień Politechniki Warszawskiej w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości

Opublikowano: 13.11.2018 10:00

Serdecznie zapraszamy 15 listopada  2018 r. na godz. 11.00 do Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawski na uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej połączone z obchodami 100-lecia niepodległości Polski.  W programie przewidziano m.in. wystąpienia prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Andrzeja Jakubiaka „Politechnika Warszawska w służbie niepodległej Rzeczypospolitej”, dr. Adama Buławy „Legia Akademicka w walce o odrodzenie Ojczyzny”, promocje doktorskie i habilitacyjne, wręczenie Nagród Naukowych Politechniki Warszawskiej, Medali Komisji Edukacji Narodowej.

22-23/10/2018 - Zaproszenie na wystawę polskich osiągnięć lotniczych w 100-lecie Odzyskania Niepodległości „Per aspera ad astra”

Opublikowano: 17.10.2018 15:46

Wystawa i Konferencja Polskie osiągnięcia lotnicze w 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej ma zaszczyt zaprosić na wystawę polskich osiągnięć lotniczych w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2018r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

26/09/2018 - Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2018/2019

Opublikowano: 26.09.2018 14:38

Serdecznie zapraszamy Państwa 1 października 2018 r. na godz. 10.00 do Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawski na inaugurację roku akademickiego 2018/2019. W programie uroczystości przewidziane zostały m.in. wystąpienie Rektora PW prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, immatrykulacja oraz przemówienia przedstawicieli studentów i doktorantów.

17/08/2018 - Zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opublikowano: 17.08.2018 13:27

20 sierpnia 2018 r. odbędzie się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Politechnika Warszawska otrzyma wsparcie unijne na rozwój zaplecza badawczego w wysokości ponad 82,5 mln złotych.

24/05/2018 - Zaproszenie na briefing prasowy: Uniwersyteckie programy kształcenia nie tylko dla studentów - konkurs NCBR "Trzecia Misja Uczelni"

Opublikowano: 24.05.2018 12:17

W imieniu Politechniki Warszawskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy na briefing prasowy dotyczący konkursu NCBR „Trzecia Misja Uczelni”.

23/04/2018 - Uroczyste Zakończenie XIX edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich - Matematyka

Opublikowano: 23.04.2018 15:53

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na uroczystość zakończenia XIX edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka, która rozpocznie się o godz. 12.15 we wtorek 24 kwietnia 2018 roku w sali Rady Wydziału w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się przy ul. Koszykowej 75. Podczas tej uroczystości ogłoszone zostaną szczegółowe wyniki finału obecnej edycji Konkursu oraz wręczone zostaną nagrody laureatom i wyróżnionym finalistom oraz ich nauczycielom. Uroczystość zakończy wykład dr Tomasza Millera " O dwóch systemach liczb nierzeczywistych".

04/12/2017 - Zaproszenie na wydarzenie „100 Lat Razem!: Ludzie. Historia, Przyszłość”

Opublikowano: 04.12.2017 15:21

6 grudnia 2017 roku w środę Ambasada Amerykańska w Warszawie rozpocznie obchody dwóch doniosłych rocznic: stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Przy okazji inauguracji obchodów Ambasada Amerykańska i Politechnika Warszawska w ramach wspólnego projektu ogłoszą otwarcie Centrum Amerykańskiego na terenie kampusu Politechniki. Amerykańscy przedstawiciele w 20 miastach w całej Polsce jednocześnie będą brać udział w podobnych wydarzeniach za pomocą wideokonferencji.

24/11/2017 - Zaproszenie - w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Opublikowano: 23.11.2017 14:27

24 listopada 2017 roku (piątek) o godz. 14:00 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Warszawa, ul. Poleczki 19).

28/06/2017 - Zaproszenie na konferencję prasową Mieszkanie Plus

Opublikowano: 28.06.2017 12:38

W imieniu władz Politechniki Warszawskiej i BGK Nieruchomości S.A. zapraszamy na konferencję prasową, połączoną z ogłoszeniem wspólnej inicjatywy środowiska naukowego i biznesowego w ramach programu Mieszkanie Plus.

27/06/2017 - Prezydent RP na konferencji poświęconej rozwojowi polskiego przemysłu obronnego

Opublikowano: 27.06.2017 19:20

30 czerwca 2017 r. (piątek) o godzinie 10.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Politechnice Warszawskiej weźmie udział w konferencji „Nowoczesny przemysł obronny RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa”.

28.01.2017 - Zaproszenie na prezentację projektów założeń do Ustawy 2.0

Opublikowano: 28.02.2017 16:08

1 marca 2017 r. o godzinie 15.00 w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbędzie się  konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną projekty założeń systemu szkolnictwa wyższego Ustawa 2.0.

16.01.2017 - Zaproszenie na urodziny Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Opublikowano: 17.01.2017 14:04

17 stycznia (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (aula, 1 piętro, ul. Rektorska 4, Warszawa) odbędzie się uroczystość podsumowująca pierwszy rok działania Centrum.