Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat prasowy z dnia 16.11.2020 - 13. Medal Młodego Uczonego dla dr. hab. Michała Tomzy

Za rozwijanie nowych koncepcji oraz metod teoretycznych do opisu i odkrywania właściwości ultrazimnej materii 13. Medalem Młodego Uczonego został odznaczony dr hab. Michał Tomza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Medal Młodego Uczonego dla dr. hab. Michała Tomzy

Dr hab. Michał Tomza specjalizuje się w kwantowym opisie materii w ultraniskich temperaturach, w tym teorii oddziaływań i zderzeń ultrazimnych atomów, jonów i cząsteczek.

W 2009 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach, których studiował fizykę i chemię. W 2014 r. ukończył z wyróżnieniem studia doktorskie z chemii kwantowej i fizyki teoretycznej w systemie co-tutelle na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie w Kassel w Niemczech. Następnie odbył dwuletni staż podoktorski w Instytucie Nauk Fotonicznych w Barcelonie. W ramach krótszych staży naukowych prowadził również badania naukowe na Politechnice Federalnej w Lozannie, Uniwersytecie w Granadzie, Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Kolorado w Boulder, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara oraz Uniwersytecie w Innsbrucku.

W 2017 r. stworzył własną grupę badawczą na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest zdobywcą grantów naukowych SONATA i OPUS NCN oraz Homing i First Team FNP. Był i jest opiekunem naukowym kilkunastu magistrantów i doktorantów. W 2020 r. uzyskał habilitację z fizyki na podstawie cyklu publikacji pt. „Oddziaływania i zderzenia pomiędzy ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami”.

Dr hab. Michał Tomza jest laureatem nagród i stypendiów, w tym Nagrody Narodowego Centrum Nauki oraz Nagrody im. Profesora Rychlewskiego za najlepszą pracę magisterską z chemii kwantowej w Polsce w 2011 r., stypendiów START z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został także zwycięzcą konkursu popularyzatorskiego Falling Walls Lab Warsaw oraz finalistą Nagród Naukowych Tygodnika „Polityka”.

Medal Młodego Uczonego został wręczony w ramach uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej zorganizowanego z okazji obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

O Medalu Młodego Uczonego

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w  dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

 

Dotychczasowi laureaci:

2019 - dr Piotr Achinger

2018 - dr hab. n. med. Michał Grąt

2018 - dr Krzysztof Szerenos

2016 - dr hab. inż. Łukasz Albrecht

2015 - mjr dr hab. inż. Przemysław Wojciech Wachulak

2014 - dr Szymon Kozłowski

2012 - dr Katarzyna Grebieszkow

2012 - dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska

2011 - dr hab. Piotr Garstecki

2009 - dr inż. Katarzyna Pawlak

2009 - dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka

2008 - dr Maciej Wojtkowski

 

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną. W 2019 r. znalazła się w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując status uczelni badawczej. W roku 2020 dołączyła do grona Uniwersytetów Europejskich w ramach konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance). Politechnika Warszawska aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych, dysponując szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 25 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Około 91,5 proc. absolwentów znajduje pierwszą pracę do trzech miesięcy po ukończeniu studiów (Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, edycja VIII, 2019 r.).