Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat prasowy z dnia 13.11.2020 - Dzień Politechniki Warszawskiej 2020

15 listopada 2020 r. wspólnota akademicka świętować będzie Dzień Politechniki Warszawskiej. Choć ze względu na sytuację epidemiczną obchody zaplanowane na 16 listopada przybiorą inny charakter niż zazwyczaj, w programie znajdą się wydarzenia będące częścią tradycji Uczelni.

Dzień Politechniki Warszawskiej 2020

Z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej, 16 listopada o godz. 11.00 rozpocznie się uroczyste posiedzenie Senatu PW. Odbędzie się ono w formie zdalnej. Podczas posiedzenia wręczone zostaną: Medale Politechniki Warszawskiej, Medal Młodego Uczonego, a także nagrody w XXV Konkursie o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, X Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz IV Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki. Link do transmisji z uroczystości będzie dostępny na stronie internetowej Uczelni: www.pw.edu.pl.

Tego samego dnia na stronie internetowej Uczelni opublikowane zostaną nazwiska laureatów Złotej Kredy - najlepszych w opinii studentów nauczycieli akademickich. Nowością są wyróżnienia dla prowadzących, którzy doskonale poradzili sobie z wyzwaniem, jakim są zajęcia zdalne. 

Częścią programu jest również projekt „Ławka z historią”. W tym roku odbywa się jego ostatnia edycja. Na ławkach na terenie kampusu centralnego, obok Gmachu Wydziału Fizyki, pojawiły się kolejne tabliczki z biogramami osób zasłużonych dla Politechniki Warszawskiej. Tegoroczne tabliczki poświęcone są: Janowi Podoskiemu, Jerzemu Sołtanowi, Andrzejowi Pszenickiemu, Joannie Chmielewskiej, Stefanowi Kuryłowiczowi, Maciejowi Władysławowi Grabskiemu.

Od 27 listopada do 17 grudnia br. będzie można wziąć udział w Quizie o PW - członkowie wspólnoty akademickiej po raz pierwszy będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na różnorodne tematy związane z życiem uczelnianym.

Z okazji 15-lecia swojej działalności artyści Teatru Politechniki Warszawskiej przygotowali wyjątkowy materiał, filmową adaptację sztuki Williama Szekspira. Premiera odbędzie się na kanale Teatru PW na YouTubie w ostatnią niedzielę listopada o 19:00.

Planowane jest także wydarzenie z cyklu „Poznaj Administrację PW”, które pozwoli naszej społeczności poznać się jeszcze lepiej.

Szczegółowy program wydarzeń znajduje się na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej: www.pw.edu.pl i www.biuletyn.pw.edu.pl.

15 listopada jest jedną z najważniejszych dat w kalendarzu wydarzeń Politechniki Warszawskiej. Tego dnia w 1915 r. zainaugurowano rok akademicki, w którym po raz pierwszy w historii Uczelni zajęcia odbywały się całkowicie w polskim języku wykładowym. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono Święto Politechniki Warszawskiej. Tradycja Politechniki Warszawskiej jest jednak o wiele dłuższa, sięga początków XIX wieku, kiedy to w 1826 r. została otwarta Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego w Warszawie. 

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną. W 2019 r. znalazła się w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując status uczelni badawczej. W roku 2020 dołączyła do grona Uniwersytetów Europejskich w ramach konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance). Politechnika Warszawska aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych, dysponując szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 25 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Około 91,5 proc. absolwentów znajduje pierwszą pracę do trzech miesięcy po ukończeniu studiów (Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, edycja VIII, 2019 r.).

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości