Kalendarium

Miejsce: Wydział Chemiczny PW, Audytorium Mościckiego

Zapraszamy na pierwsze wspólne sympozjum Politechniki Warszawskiej i Osaka University dotyczące różnych aspektów fizycznej chemii organicznej.

Wydarzenie organizowane jest przez dr. inż. Artura Kasprzaka (Wydział Chemiczny PW) i prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University).
   
W ramach sympozjum zaplanowano wykłady naukowców z Polski i Japonii oraz krótkie prezentacje studentów z tych dwóch krajów.

Główne tematy sympozjum:

 • synteza i zastosowania związków aromatycznych i polimerów,
 • synteza i zastosowania pochodnych sumanenu,
 • elektrochemiczne sensory dedykowane wykrywaniu jonów,
 • badania teoretyczne i krystalograficzne dotyczące nowych układów niekowalencyjnych,
 • synteza i zastosowania pochodnych porfiryn,
 • kataliza heterogeniczna.

Wstęp wolny.

Szczegółowy program jest dostępny na stronie Wydziału Chemicznego

Miejsce: Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK, Pasaż Stefana Wiecheckiego Wiecha 4

Zapraszamy na otwarcie instalacji „Wodny Azyl”. To projekt studentów architektury Politechniki Warszawskiej (specjalność: Architektura i Urbanistyka - Miasto jako miejsce do życia), w którym pokazują, że woda, zwykle postrzegana jako zasób, jest równoprawnym elementem środowiska naturalnego.

Instalacja zostanie zaprezentowana w ramach wystawy „Plany na Przyszłość | LAB”, podczas której będzie można oglądać ponad 60 projektów architektonicznych, zgłoszonych przez prawie 50 pracowni i stworzonych z myślą o Warszawie i jej okolicach.

Więcej informacji o wystawie na Facebooku

Instalacja jest częścią projektu WODA: W CENTRUM, realizowanego przez Wydział Architektury PW i Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Miejsce: Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK, Pasaż Stefana Wiecheckiego Wiecha 4

Zapraszamy debatę podsumowującą projekt WODA: W CENTRUM, realizowany przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Inicjatywa zwraca uwagę na kwestię zrównoważonego wykorzystywania zasobów w kontekście kryzysu klimatycznego i realnego zagrożenia kryzysem wodnym.

Podczas debaty odbędzie się prezentacja instalacji „Wodny Azyl”, którą w ramach projektu semestralnego stworzyli studenci architektury PW. Instalacja pokazuje, że woda, zwykle postrzegana jako zasób, jest równoprawnym elementem środowiska naturalnego.

Więcej informacji o wydarzeniu na Facebooku

Miejsce: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zaprasza na 37. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki oraz 21. Krajową Konferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. 

Głównym celem Multikonferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych i technicznych oraz aktualnych tendencji rozwojowych w radiokomunikacji, telekomunikacji, teleinformatyce i multimediach.

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie multikonferencja2022.tele.pw.edu.pl.

Miejsce: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach

GeoSym2022 to ogólnopolskie sympozjum organizowane przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zagadnienia na tegoroczną edycję wydarzenia:

 • Innowacyjne kierunki badania środowiska geologicznego i inżynierskiego,
 • Zrównoważony rozwój a środowisko geologiczne,
 • Geozagrożenia – identyfikacja procesów oraz modelowanie zjawisk,
 • Rekonstrukcja środowiska naturalnego człowieka i jego aktywności w badaniach geoarcheologicznych,
 • Perspektywy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturowego,
 • Zastosowanie metod geofizycznych w badaniach geośrodowiskowych i inżynierskich,
 • Aktualne aspekty rozpoznania podłoża budowlanego,
 • Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie geośrodowiska i obiektów inżynierskich,
 • Współpraca obiektu budowlanego z podłożem.

Rejestracja odbywa się przez stronę sympozjum.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www, Facebooku oraz Instagramie. Pytania należy kierować na adres mailowy geosympozjum@uw.edu.pl.

Miejsce: Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Płock, ul. Łukasiewicza 17

Zapraszamy na XXXIX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2022 na temat problemów inżynierii środowiska.

Tematyka referatów:

 • woda,
 • ścieki i osady ściekowe,
 • odpady,
 • budownictwo ekologiczne,
 • gleba,
 • powietrze.

Osoby zainteresowane udziałem w sympozjum prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia na adres aqua@pw.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń to 15 sierpnia 2022 roku.

Sympozjum organizują Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie Filii PW w Płocku